SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
51 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 1126
52 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 1490
53 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 3511
54 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 3270
55 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 4087
56 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 3 1412
57 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 1391
58 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 1 1591
59 Vyhodnotenie kurzu - Holistický pohľad 1653
60 INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA KLINICKÝCH LOGOPÉDOV 1635
61 VYHODNOTENIE 2. BALBUTOLOGICKÉHO SYMPÓZIA SPOJENÉHO S WORKSHOPOM - FLUENCY, DISFLUENCIES & STUTTERING 2058
62 WORKSHOP: HOLISTICKÝ POHĽAD NA DIEŤA OD 0 - do 36 MESIACOV V RÁMCI POSKYTOVANIA VČASNEJ KLINICKO-LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE 2655
63 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.3 - Pediatric dysphagia: assessment and management of infants and children 1368
64 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 1311
65 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:4 - Kognitívny tréning v KLINICKOLOGOPEDICKEJ PRAXI 1270
66 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:3 - Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie 1400
67 Vyhodnotenie kurzu: Decision Making with Complex Swallowing 1510
68 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 - ADOS-2 1964
69 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 3 - VČASNÁ NEUROLOGOPEDICKÁ INTERVENCIA... 1611
70 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 1 - KURZ ABA I.-II. 1615
71 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 4 - Vzťah medzi hrubou motorikou, ... 1479
72 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 5 - Ochrana osobných údajov po novom ... 1534
73 VYHODNOTENIE KURZU Č. 3 - Využitie ABA v terapii detí s autizmom 2372
74 VYHODNOTENIE KURZOV č.1.( ÚVOD DO ABA) a č. 2.(DIAGNOSTIKA VB-MAPP) 2974
75 VYHODNOTENIE KURZU: DYSGLOSIA v teórii a v praxi 2898
76 VYHODNOTENIE kurzu - DETSKÁ DYSFÁGIA 2711
77 VYHODNOTENIE kurzu - Problematika kŕmenia u detí 2289
78 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 2052
79 VYHODNOTENIE 5.klinicko-logopedických dní 1799
80 VYHODNOTENIE 4.klinicko-logopedických dní 1935
81 VYHODNOTENIE kurzu - MYOFUNKČNÉ PORUCHY - Z POHĽADU SYMPTÓMU DYSFUNKCIE JAZYKA I. 3991
82 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 4090
83 VYHODNOTENIE kurzu - ŠTRUKTURÁLNA DYSFÁGIA 3075
84 VYHODNOTENIE kurzu - ANATÓMIA, FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA PREHĹTANIA 3350
 
ZačiatokDozadu12DopreduKoniec
Stránka 2 z 2