SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
  • Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, P.O. BOX 52

837 52 Bratislava 37

www.health.gov.sk

 

  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellová 2

829 24 Bratislava

www.udzs-sk.sk

 

  • Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská 52

826 45 Bratislava

www.uvzsr.sk

 

 

  • Národné centrum zdravotníckych informácií

Lazaretská 26

811 09 Bratislava 1

www.nczisk.sk

 
 
  • Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 12

833 03 Bratislava

www.szu.sk