SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Praktický SEMINÁR:

szu-bb

 

Ochrana osobných údajov po novom

Registratúrny plán

Vedenie zdravotnej dokumentácie

 

Dňa 31.10.2013 sa v priestoroch SZU v Banskej Bystrici uskutočnila vzdelávacia aktivita číslo 2013/15/1 v rozsahu 5 hodín.

Zameraná bola na nové informácie v oblasti ochrany osobných údajov, vedenia zdravotnej dokumentácie a vypracovania registratúrneho plánu. Lektorkou bola pani Mgr. Iveta Matiašová, ktorá veľmi kvalitne odovzdala zúčastneným klinickým logopédom a jednému liečebnému pedagógovi základné, ale veľmi dôležité, informácie potrebné pre fungovanie našich ambulancií, ktoré nám udáva zákon. 

Kurzu sa zúčastnilo 22 klinických logopédov a jeden liečebný pedagóg. Kurz ohodnotili veľmi pozitívne. Takmer jednohlasne vyjadrili potrebu pokračovania kurzu, pretože táto problematika je veľmi široká a je veľmi potrebné vedieť ochrániť našich "klientov", ale i seba.  

                                        Spracovala  Mgr. Ugorová Andrea