SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 – DECISION MAKING WITH COMPLEX SWALLOWINGDSC00036

     V dňoch 14. – 15.5.2015 sa uskutočnil kurz Decision Making with Complex Swallowing. Organizátorom kurzu bola Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie SZU v Bratislave a Fakultnou nemocnicnou s pol. Skalica, a.s. Miestom konania kurzu bol hotel Svätá Ľudmila v Skalici. Kurzu sa zúčastnilo 42 účastníkov. Profesijná orientácia účastníkov bola: klinická logopédia, liečebná pedagogika, pediatria, neonatológia, detská neurológia, detská kardiológia. Za uskutočnenie kurzu ďakujeme účastníkom kurzu a našim sponzorom: NUTRICIA, Mesto Skalica, Stavebniny Skalica a.s., Orion Diagnostica.

 

DSC00068LEKTOR KURZU: Prof. Joan Arvedson, CCC–SLP, BCS-S

   Kurz sa venoval problematike detskej dysfágie. Prednášala ho jedna z popredných svetových odborníčok na detskú dysfágiu a zároveň spoluzakladateľka tohto vedného odboru Prof. Joan Arvedson, CCC–SLP, BCS-S z USA. Autorka kurzu stále aktívne pracuje s deťmi s touto diagnózou v rámci svojej každodennej praxe a zároveň prednáša túto problematiku po celom svete. Téma detskej dysfágie je na pôde slovenskej klinickej logopédie ešte stále jednou z raných, práve sa rozvíjajúcich problematík. Slovenská klinická logopédia má, žiaľ, stále veľmi malý počet odborníkov, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby sa tejto téme mohli odborne venovať. Z tohto dôvodu hodnotíme kurz ako veľké pozitívum.

     Celkovo bolo odovzdaných 41 dotazníkov spokojnosti. 92% účastníkov ohodnotilo kurz vysokoDSC00049 pozitívne (známkou 1). Z toho 55% účastníkov kurzu bolo maximálne spokojných s celkovou realizáciou kurzu a nič by na kurze nezmenilo. Zvyšných 54% účastníkov, ktorí hodnotili kurz známkou 1, by nabudúce prijalo kratšiu teoretickú časť (3 účastníci), viac prezentovaných prípadov a praktických rád z praxe (10 účastníkov), informácie o tom, na ktorých odborníkov sa v rámci problematiky detskej dysfágie možno obrátiť v Slovenskej a Českej republike (1 účastník), dlhší čas na záverečnú diskusiu (2 účastníci), viac kurzov, ktoré by vzdelávali odborníkov v oblasti problematiky detskej dysfágie (1 účastník).

     Traja účastníci ohodnotili kurz celkovou známkou 2. Títo účastníci by nabudúce ocenili viac praktických ukážok, podrobnejšie objasnenie prepojenia medzi teóriou a praxou, predĺžiť trvanie kurzu.

            Spracovala: Mgr. Kapustová Marianna  

DSC00038

DSC00064