SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 1435
2 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 1521
3 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 183
4 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 2148
5 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 1702
6 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 1555
7 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 292
8 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 230
9 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 378
10 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 1744
11 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 1661
12 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 1651
13 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 3 448
14 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 414
15 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 1 556
16 Vyhodnotenie kurzu - Holistický pohľad 588
17 INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA KLINICKÝCH LOGOPÉDOV 743
18 VYHODNOTENIE 2. BALBUTOLOGICKÉHO SYMPÓZIA SPOJENÉHO S WORKSHOPOM - FLUENCY, DISFLUENCIES & STUTTERING 939
19 WORKSHOP: HOLISTICKÝ POHĽAD NA DIEŤA OD 0 - do 36 MESIACOV V RÁMCI POSKYTOVANIA VČASNEJ KLINICKO-LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE 1747
20 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.3 - Pediatric dysphagia: assessment and management of infants and children 764
21 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 650
22 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:4 - Kognitívny tréning v KLINICKOLOGOPEDICKEJ PRAXI 638
23 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:3 - Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie 755
24 Vyhodnotenie kurzu: Decision Making with Complex Swallowing 854
25 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 - ADOS-2 1214
26 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 3 - VČASNÁ NEUROLOGOPEDICKÁ INTERVENCIA... 980
27 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 1 - KURZ ABA I.-II. 991
28 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 4 - Vzťah medzi hrubou motorikou, ... 881
29 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 5 - Ochrana osobných údajov po novom ... 930
30 VYHODNOTENIE KURZU Č. 3 - Využitie ABA v terapii detí s autizmom 1694
31 VYHODNOTENIE KURZOV č.1.( ÚVOD DO ABA) a č. 2.(DIAGNOSTIKA VB-MAPP) 2190
32 VYHODNOTENIE KURZU: DYSGLOSIA v teórii a v praxi 1960
33 VYHODNOTENIE kurzu - DETSKÁ DYSFÁGIA 1923
34 VYHODNOTENIE kurzu - Problematika kŕmenia u detí 1567
35 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 1348
36 VYHODNOTENIE 5.klinicko-logopedických dní 1193
37 VYHODNOTENIE 4.klinicko-logopedických dní 1344
38 VYHODNOTENIE kurzu - MYOFUNKČNÉ PORUCHY - Z POHĽADU SYMPTÓMU DYSFUNKCIE JAZYKA I. 3182
39 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 3057
40 VYHODNOTENIE kurzu - ŠTRUKTURÁLNA DYSFÁGIA 2072
41 VYHODNOTENIE kurzu - ANATÓMIA, FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA PREHĹTANIA 2045