SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 1643
2 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 1741
3 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 246
4 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 2389
5 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 1871
6 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 1737
7 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 374
8 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 300
9 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 498
10 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 1932
11 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 1813
12 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 1886
13 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 3 555
14 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 509
15 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 1 633
16 Vyhodnotenie kurzu - Holistický pohľad 674
17 INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA KLINICKÝCH LOGOPÉDOV 824
18 VYHODNOTENIE 2. BALBUTOLOGICKÉHO SYMPÓZIA SPOJENÉHO S WORKSHOPOM - FLUENCY, DISFLUENCIES & STUTTERING 1024
19 WORKSHOP: HOLISTICKÝ POHĽAD NA DIEŤA OD 0 - do 36 MESIACOV V RÁMCI POSKYTOVANIA VČASNEJ KLINICKO-LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE 1878
20 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.3 - Pediatric dysphagia: assessment and management of infants and children 803
21 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 690
22 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:4 - Kognitívny tréning v KLINICKOLOGOPEDICKEJ PRAXI 671
23 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:3 - Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie 796
24 Vyhodnotenie kurzu: Decision Making with Complex Swallowing 890
25 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 - ADOS-2 1265
26 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 3 - VČASNÁ NEUROLOGOPEDICKÁ INTERVENCIA... 1025
27 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 1 - KURZ ABA I.-II. 1027
28 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 4 - Vzťah medzi hrubou motorikou, ... 918
29 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 5 - Ochrana osobných údajov po novom ... 969
30 VYHODNOTENIE KURZU Č. 3 - Využitie ABA v terapii detí s autizmom 1739
31 VYHODNOTENIE KURZOV č.1.( ÚVOD DO ABA) a č. 2.(DIAGNOSTIKA VB-MAPP) 2247
32 VYHODNOTENIE KURZU: DYSGLOSIA v teórii a v praxi 2021
33 VYHODNOTENIE kurzu - DETSKÁ DYSFÁGIA 1972
34 VYHODNOTENIE kurzu - Problematika kŕmenia u detí 1603
35 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 1386
36 VYHODNOTENIE 5.klinicko-logopedických dní 1230
37 VYHODNOTENIE 4.klinicko-logopedických dní 1377
38 VYHODNOTENIE kurzu - MYOFUNKČNÉ PORUCHY - Z POHĽADU SYMPTÓMU DYSFUNKCIE JAZYKA I. 3228
39 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 3103
40 VYHODNOTENIE kurzu - ŠTRUKTURÁLNA DYSFÁGIA 2122
41 VYHODNOTENIE kurzu - ANATÓMIA, FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA PREHĹTANIA 2110