SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 239
2 Vzdelávacia akcia č. 5 - DYZARTRIE 1759
3 Vzdelávacia akcia č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 1733
4 Vzdelávacia akcia č. 4 - VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING 1508
5 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.5 - DYZARTRIE 210
6 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 4 - Videofluoroscopic Swallow Study Training 302
7 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: • AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ 2176
8 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 2 360
9 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 1 518
10 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 1891
11 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 2002
12 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 356
13 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 2801
14 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 2100
15 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 2008
16 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 463
17 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 428
18 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 687
19 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 2155
20 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 2024
21 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 2326
22 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 3 720
23 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 656
24 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 1 776
25 Vyhodnotenie kurzu - Holistický pohľad 806
26 INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA KLINICKÝCH LOGOPÉDOV 945
27 VYHODNOTENIE 2. BALBUTOLOGICKÉHO SYMPÓZIA SPOJENÉHO S WORKSHOPOM - FLUENCY, DISFLUENCIES & STUTTERING 1162
28 WORKSHOP: HOLISTICKÝ POHĽAD NA DIEŤA OD 0 - do 36 MESIACOV V RÁMCI POSKYTOVANIA VČASNEJ KLINICKO-LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE 2012
29 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.3 - Pediatric dysphagia: assessment and management of infants and children 865
30 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 763
31 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:4 - Kognitívny tréning v KLINICKOLOGOPEDICKEJ PRAXI 754
32 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:3 - Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie 885
33 Vyhodnotenie kurzu: Decision Making with Complex Swallowing 954
34 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 - ADOS-2 1351
35 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 3 - VČASNÁ NEUROLOGOPEDICKÁ INTERVENCIA... 1111
36 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 1 - KURZ ABA I.-II. 1100
37 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 4 - Vzťah medzi hrubou motorikou, ... 988
38 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 5 - Ochrana osobných údajov po novom ... 1040
39 VYHODNOTENIE KURZU Č. 3 - Využitie ABA v terapii detí s autizmom 1843
40 VYHODNOTENIE KURZOV č.1.( ÚVOD DO ABA) a č. 2.(DIAGNOSTIKA VB-MAPP) 2357
41 VYHODNOTENIE KURZU: DYSGLOSIA v teórii a v praxi 2155
42 VYHODNOTENIE kurzu - DETSKÁ DYSFÁGIA 2078
43 VYHODNOTENIE kurzu - Problematika kŕmenia u detí 1691
44 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 1476
45 VYHODNOTENIE 5.klinicko-logopedických dní 1306
46 VYHODNOTENIE 4.klinicko-logopedických dní 1439
47 VYHODNOTENIE kurzu - MYOFUNKČNÉ PORUCHY - Z POHĽADU SYMPTÓMU DYSFUNKCIE JAZYKA I. 3309
48 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 3216
49 VYHODNOTENIE kurzu - ŠTRUKTURÁLNA DYSFÁGIA 2249
50 VYHODNOTENIE kurzu - ANATÓMIA, FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA PREHĹTANIA 2244