SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Vzdelávacia akcia č. 1 - Náhradný termín je 27. a 28. júna 2020 1302
2 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 390
3 Vzdelávacia akcia č. 5 - DYZARTRIE 2012
4 Vzdelávacia akcia č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 1920
5 Vzdelávacia akcia č. 4 - VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING 1766
6 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.5 - DYZARTRIE 383
7 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 4 - Videofluoroscopic Swallow Study Training 496
8 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: • AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ 2511
9 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 2 538
10 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 1 725
11 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 2080
12 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 2246
13 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 488
14 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 3176
15 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 2291
16 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 2194
17 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 607
18 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 574
19 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 852
20 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 2390
21 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 2229
22 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 2756
23 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 3 891
24 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 795
25 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 1 952
26 Vyhodnotenie kurzu - Holistický pohľad 956
27 INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA KLINICKÝCH LOGOPÉDOV 1077
28 VYHODNOTENIE 2. BALBUTOLOGICKÉHO SYMPÓZIA SPOJENÉHO S WORKSHOPOM - FLUENCY, DISFLUENCIES & STUTTERING 1310
29 WORKSHOP: HOLISTICKÝ POHĽAD NA DIEŤA OD 0 - do 36 MESIACOV V RÁMCI POSKYTOVANIA VČASNEJ KLINICKO-LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE 2120
30 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.3 - Pediatric dysphagia: assessment and management of infants and children 976
31 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 872
32 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:4 - Kognitívny tréning v KLINICKOLOGOPEDICKEJ PRAXI 841
33 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:3 - Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie 972
34 Vyhodnotenie kurzu: Decision Making with Complex Swallowing 1053
35 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 - ADOS-2 1445
36 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 3 - VČASNÁ NEUROLOGOPEDICKÁ INTERVENCIA... 1197
37 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 1 - KURZ ABA I.-II. 1190
38 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 4 - Vzťah medzi hrubou motorikou, ... 1075
39 VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEJ AKCIE Č. 5 - Ochrana osobných údajov po novom ... 1121
40 VYHODNOTENIE KURZU Č. 3 - Využitie ABA v terapii detí s autizmom 1931
41 VYHODNOTENIE KURZOV č.1.( ÚVOD DO ABA) a č. 2.(DIAGNOSTIKA VB-MAPP) 2464
42 VYHODNOTENIE KURZU: DYSGLOSIA v teórii a v praxi 2298
43 VYHODNOTENIE kurzu - DETSKÁ DYSFÁGIA 2212
44 VYHODNOTENIE kurzu - Problematika kŕmenia u detí 1788
45 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 1580
46 VYHODNOTENIE 5.klinicko-logopedických dní 1393
47 VYHODNOTENIE 4.klinicko-logopedických dní 1528
48 VYHODNOTENIE kurzu - MYOFUNKČNÉ PORUCHY - Z POHĽADU SYMPTÓMU DYSFUNKCIE JAZYKA I. 3407
49 VYHODNOTENIE kurzu - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA 3335
50 VYHODNOTENIE kurzu - ŠTRUKTURÁLNA DYSFÁGIA 2358
 
ZačiatokDozadu12DopreduKoniec
Stránka 1 z 2