SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Vyhodnotenie vzdelávacej akciea č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 146
2 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č. 5a a 5b 140
3 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 192
4 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 264
5 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 422
6 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1- Vývinová verbálna dyspraxia 657
7 Vzdelávacia akcia č.1: VÝVINOVÁ VERBÁLNA DYSPRAXIA 1299
8 Vzdelávacia akcia č.2: MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1096
9 Vzdelávacia akcia č.3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 1404
10 Vzdelávacia akcia č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 1616
11 Vzdelávacia akcia č.5a - RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU 1233
12 Vzdelávacia akcia č.5b - REFRESH LIDCOMBE PROGRAM 823
13 Vzdelávacia akcia č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 1436
14 Vyhodnotenie vzdelávacej akciie č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 375
15 Vzdelávacia akcia č. 4 - Holistický prístup klinického logopéda 1145
16 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 656
17 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 600
18 Vzdelávacia akcia č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1814
19 Vzdelávacia akcia č 2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 1202
20 Vzdelávacia akcia č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 1432
21 WEBINÁR 1141
22 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2: dysfágie 534
23 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1 680
24 Vzdelávacia akcia č. 2 - DYSFÁGIE 1468
25 Vzdelávacia akcia č. 1 - Náhradný termín je 27. a 28. júna 2020 2309
26 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 885
27 Vzdelávacia akcia č. 5 - DYZARTRIE 2839
28 Vzdelávacia akcia č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 2567
29 Vzdelávacia akcia č. 4 - VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING 2593
30 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.5 - DYZARTRIE 888
31 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 4 - Videofluoroscopic Swallow Study Training 1093
32 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: • AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ 3954
33 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 2 1074
34 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 1 1338
35 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 2878
36 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 3105
37 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 928
38 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 4553
39 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 3086
40 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 2749
41 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 1102
42 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 1048
43 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 1423
44 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 3337
45 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 3111
46 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 3895
47 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 3 1347
48 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 1314
49 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 1 1521
50 Vyhodnotenie kurzu - Holistický pohľad 1595
 
ZačiatokDozadu12DopreduKoniec
Stránka 1 z 2