SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Vzdelávacia akcia č.1: VÝVINOVÁ VERBÁLNA DYSPRAXIA 1029
2 Vzdelávacia akcia č.2: MYOFUNKČNÉ PORUCHY 943
3 Vyhodnotenie vzdelávacej akciie č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 264
4 Vzdelávacia akcia č. 4 - Holistický prístup klinického logopéda 965
5 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 556
6 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 498
7 Vzdelávacia akcia č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1557
8 Vzdelávacia akcia č 2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 1049
9 Vzdelávacia akcia č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 1273
10 WEBINÁR 952
11 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2: dysfágie 457
12 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1 583
13 Vzdelávacia akcia č. 2 - DYSFÁGIE 1285
14 Vzdelávacia akcia č. 1 - Náhradný termín je 27. a 28. júna 2020 2039
15 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 798
16 Vzdelávacia akcia č. 5 - DYZARTRIE 2693
17 Vzdelávacia akcia č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 2442
18 Vzdelávacia akcia č. 4 - VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING 2444
19 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.5 - DYZARTRIE 808
20 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 4 - Videofluoroscopic Swallow Study Training 978
21 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: • AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ 3662
22 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 2 986
23 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 1 1248
24 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 2720
25 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 2952
26 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 845
27 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 4316
28 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 2971
29 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 2636
30 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 1011
31 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 950
32 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 1328
33 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 3152
34 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 2951
35 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 3645
36 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 3 1264
37 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.2 1202
38 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE 1 1432
39 Vyhodnotenie kurzu - Holistický pohľad 1371
40 INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA KLINICKÝCH LOGOPÉDOV 1458
41 VYHODNOTENIE 2. BALBUTOLOGICKÉHO SYMPÓZIA SPOJENÉHO S WORKSHOPOM - FLUENCY, DISFLUENCIES & STUTTERING 1831
42 WORKSHOP: HOLISTICKÝ POHĽAD NA DIEŤA OD 0 - do 36 MESIACOV V RÁMCI POSKYTOVANIA VČASNEJ KLINICKO-LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE 2470
43 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.3 - Pediatric dysphagia: assessment and management of infants and children 1247
44 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 1185
45 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:4 - Kognitívny tréning v KLINICKOLOGOPEDICKEJ PRAXI 1140
46 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č.:3 - Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie 1263
47 Vyhodnotenie kurzu: Decision Making with Complex Swallowing 1383
48 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.1 - ADOS-2 1778
49 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 3 - VČASNÁ NEUROLOGOPEDICKÁ INTERVENCIA... 1480
50 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 1 - KURZ ABA I.-II. 1488
 
ZačiatokDozadu12DopreduKoniec
Stránka 1 z 2