SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Vzdelávacia akcia č.7 - zrealizované 47
2 Vzdelávacia akcia č.8 - zrealizované 73
3 Vzdelávacia akcia č.6 -zrealizované 225
4 Vzdelávacia akcia č.5 - zrealizované 167
5 Vzdelávacia akcia č.5 - JUVENILNÁ DYSFÓNIA V TEÓRII A PRAXI 807
6 Vzdelávacia akcia č.6 - MYOFUNKČNÁ TERAPIA V KOCKE PRE POKROČILÝCH 856
7 Vzdelávacia akcia č.7 - PORUCHY PLYNULOSTI REČI 1452
8 Vzdelávacia akcia č.8 - SEKVENCIA UČENIA SOCIÁLNYCH A KOMNUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 1179
9 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č 4 305
10 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č 2 329
11 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č 1 359
12 Vzdelávacia akcia č.1 - VYUŽITIE BEHAVIORÁLNEHO TRÉNINGU ZRUČNOSTÍ 1682
13 Vzdelávacia akcia č.2 - DIAGNOSTIKA A LIEČBA HLASOVÝCH PORÚCH 1317
14 Vzdelávacia akcia č.3 - JUVENILNÁ DYSFÓNIA V TEÓRII A PRAXI 1074
15 Vzdelávacia akcia č.4 - MYOFUNKČNÁ TERAPIA V KOCKE PRE POKROČILÝCH 1199
16 Vyhodnotenie vzdelávacej akciea č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 303
17 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č. 5a a 5b 319
18 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 384
19 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 456
20 SEKCIA KL a SSO SLS - zrealizované 363
21 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 616
22 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1- Vývinová verbálna dyspraxia 860
23 Vzdelávacia akcia č.1: VÝVINOVÁ VERBÁLNA DYSPRAXIA 1698
24 Vzdelávacia akcia č.2: MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1345
25 Vzdelávacia akcia č.3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 1669
26 Vzdelávacia akcia č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 2035
27 Vzdelávacia akcia č.5a - RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU 1473
28 Vzdelávacia akcia č.5b - REFRESH LIDCOMBE PROGRAM 1076
29 Vzdelávacia akcia č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 1685
30 Vyhodnotenie vzdelávacej akciie č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 554
31 Vzdelávacia akcia č. 4 - Holistický prístup klinického logopéda 1346
32 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 827
33 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 755
34 Vzdelávacia akcia č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 2074
35 Vzdelávacia akcia č 2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 1366
36 Vzdelávacia akcia č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 1607
37 WEBINÁR 1379
38 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2: dysfágie 664
39 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1 815
40 Vzdelávacia akcia č. 2 - DYSFÁGIE 1682
41 Vzdelávacia akcia č. 1 - Náhradný termín je 27. a 28. júna 2020 2478
42 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 1049
43 Vzdelávacia akcia č. 5 - DYZARTRIE 3008
44 Vzdelávacia akcia č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 2713
45 Vzdelávacia akcia č. 4 - VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING 2782
46 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.5 - DYZARTRIE 1020
47 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 4 - Videofluoroscopic Swallow Study Training 1256
48 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: • AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ 4280
49 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 2 1216
50 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 1 1486
 
ZačiatokDozadu12DopreduKoniec
Stránka 1 z 2