SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Vzdelávacia akcia č.1 - VYUŽITIE BEHAVIORÁLNEHO TRÉNINGU ZRUČNOSTÍ 1145
2 Vzdelávacia akcia č.2 - DIAGNOSTIKA A LIEČBA HLASOVÝCH PORÚCH 1026
3 Vzdelávacia akcia č.3 - JUVENILNÁ DYSFÓNIA V TEÓRII A PRAXI 915
4 Vzdelávacia akcia č.4 - MYOFUNKČNÁ TERAPIA V KOCKE PRE POKROČILÝCH 983
5 Vyhodnotenie vzdelávacej akciea č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 198
6 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č. 5a a 5b 197
7 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 255
8 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 329
9 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 485
10 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1- Vývinová verbálna dyspraxia 719
11 Vzdelávacia akcia č.1: VÝVINOVÁ VERBÁLNA DYSPRAXIA 1416
12 Vzdelávacia akcia č.2: MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1164
13 Vzdelávacia akcia č.3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 1480
14 Vzdelávacia akcia č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 1731
15 Vzdelávacia akcia č.5a - RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU 1303
16 Vzdelávacia akcia č.5b - REFRESH LIDCOMBE PROGRAM 890
17 Vzdelávacia akcia č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 1511
18 Vyhodnotenie vzdelávacej akciie č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 425
19 Vzdelávacia akcia č. 4 - Holistický prístup klinického logopéda 1209
20 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 711
21 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 651
22 Vzdelávacia akcia č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1894
23 Vzdelávacia akcia č 2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 1250
24 Vzdelávacia akcia č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 1481
25 WEBINÁR 1217
26 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2: dysfágie 565
27 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1 717
28 Vzdelávacia akcia č. 2 - DYSFÁGIE 1538
29 Vzdelávacia akcia č. 1 - Náhradný termín je 27. a 28. júna 2020 2371
30 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 938
31 Vzdelávacia akcia č. 5 - DYZARTRIE 2883
32 Vzdelávacia akcia č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 2615
33 Vzdelávacia akcia č. 4 - VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING 2653
34 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.5 - DYZARTRIE 927
35 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 4 - Videofluoroscopic Swallow Study Training 1148
36 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: • AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ 4060
37 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 2 1115
38 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 1 1387
39 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 2962
40 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 3179
41 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 959
42 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 4705
43 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 3151
44 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 2806
45 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 1141
46 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 4 1099
47 VYHODNOTENIE seminára E zdravie 1464
48 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA 3446
49 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: LIDCOMBE- PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU) 3201
50 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 4016
 
ZačiatokDozadu12DopreduKoniec
Stránka 1 z 2