SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Vzdelávacia akcia č.5 - JUVENILNÁ DYSFÓNIA V TEÓRII A PRAXI 660
2 Vzdelávacia akcia č.6 - MYOFUNKČNÁ TERAPIA V KOCKE PRE POKROČILÝCH 685
3 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č 4 214
4 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č 2 222
5 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č 1 258
6 Vzdelávacia akcia č.1 - VYUŽITIE BEHAVIORÁLNEHO TRÉNINGU ZRUČNOSTÍ 1348
7 Vzdelávacia akcia č.2 - DIAGNOSTIKA A LIEČBA HLASOVÝCH PORÚCH 1136
8 Vzdelávacia akcia č.3 - JUVENILNÁ DYSFÓNIA V TEÓRII A PRAXI 970
9 Vzdelávacia akcia č.4 - MYOFUNKČNÁ TERAPIA V KOCKE PRE POKROČILÝCH 1057
10 Vyhodnotenie vzdelávacej akciea č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 233
11 Vyhodnotenie vzdelávaciej akcie č. 5a a 5b 240
12 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 299
13 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 373
14 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 530
15 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1- Vývinová verbálna dyspraxia 767
16 Vzdelávacia akcia č.1: VÝVINOVÁ VERBÁLNA DYSPRAXIA 1513
17 Vzdelávacia akcia č.2: MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1222
18 Vzdelávacia akcia č.3 - RÝCHLY SKRÍNING HLASU 1541
19 Vzdelávacia akcia č.4 - NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA 1841
20 Vzdelávacia akcia č.5a - RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU 1356
21 Vzdelávacia akcia č.5b - REFRESH LIDCOMBE PROGRAM 946
22 Vzdelávacia akcia č. 6 - Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP 1566
23 Vyhodnotenie vzdelávacej akciie č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 465
24 Vzdelávacia akcia č. 4 - Holistický prístup klinického logopéda 1253
25 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 751
26 Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 687
27 Vzdelávacia akcia č 1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY 1952
28 Vzdelávacia akcia č 2 - BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY 1292
29 Vzdelávacia akcia č 3 - NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ 1524
30 WEBINÁR 1263
31 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.2: dysfágie 597
32 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1 747
33 Vzdelávacia akcia č. 2 - DYSFÁGIE 1585
34 Vzdelávacia akcia č. 1 - Náhradný termín je 27. a 28. júna 2020 2410
35 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 973
36 Vzdelávacia akcia č. 5 - DYZARTRIE 2924
37 Vzdelávacia akcia č. 6 - HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS 2641
38 Vzdelávacia akcia č. 4 - VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING 2698
39 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.5 - DYZARTRIE 960
40 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 4 - Videofluoroscopic Swallow Study Training 1182
41 VZDELÁVACIA AKCIA č. 3: • AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ 4139
42 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 2 1148
43 Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č. 1 1421
44 VZDELÁVACIA AKCIA č. 1: VYUŽITIE ANALÝZY VERBÁLNEHO SPRÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ REČI A KOMUNIKÁCIE U DETÍ S PAS" 3022
45 VZDELÁVACIA AKCIA č. 2: VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ 3234
46 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 6 987
47 VZDELÁVACIA AKCIA 6 - VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY 4786
48 VZDELÁVACIA AKCIA 5: NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE 3203
49 VZDELÁVACIA AKCIA č. 4: Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov 2841
50 VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE Č. 5 1174
 
ZačiatokDozadu12DopreduKoniec
Stránka 1 z 2