SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

20171013 124447     Stretnutie klinických logopédov dňa 13.10.2017 sa konalo pri príležitosti významného životného a pracovného jubilea hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre logopédiu, PhDr. Anny Hrnčiarovej, CSc.

PROGRAM STRETNUTIA:

Oficiálna časť:10,00- 12,00 hod.

1.Otvorenie

2.Prednáška: Integrovaná zdravotná starostlivosť ako cesta k vyššej kvalite zdravotnej starostlivosti (prednášajúci J.Králik, Trechová,M)

3.Tibi gratias ago pro omnibus

Neoficiálna časť: 12,20- 15,00 hod.

     Zasadanie klinických logopédov s programom:

1.Privítanie

2.Aktivity SKIZP v roku 2017, spolupráca s organizáciami MZ SR

3.Problémy klinickej logopédie, návrhmi na riešenie-diskusia

4.Rôzne-diskusia

5.Záver

Prítomných ( podľa prezenčnej listiny) 43 klinických logopédov

Hostia: RNDr. Trechová Monika, MPH, prezidentka SKIZP

           Ing. Ján    Králik

           Mgr. Matejková Martina- štátny radca MZ SR pre klinickú logopédiu

  1. DSC00423Stretnutie otvorila viceprezidentka SKIZP, Dr. Bunová Barbora, PhD. Privítala hostí, oslávenkyňu, PhDr. Annu Hrnčiarovú, CSc. a ostatných prítomných. Uviedla prednášajúcich a dala im slovo
  2. Ing. Králik spolu s RNDr. Trechovou Monikou, MPH predstavili projekt integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorý funguje napr. vo Švédsku v menších mestách, kde pod jednou strechou sú zoskupení rôzni poskytovatelia primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane laboratórnej diagnostiky. Uvedený model nie je nerealizovateľný na Slovensku, chcelo to len väčšiu chuť zo strany kompetentných. Vzhľadom na to ,že naša populácia starne, za pár rokov bude veľmi dôležité, aby pacienti mali pod jednou strechou a čo najbližšie k miestu bydliska( kde bude zabezpečený hlavne pohodlný dopravný uzol) kompletnú zdravotnú starostlivosť. V diskusii účastníci prednášky pochválili uvedenú myšlienku integrovanej zdravotnej starostlivosti a zdôraznili nádej, že možno raz bude tento model reálny aj na Slovensku.
  3. DSC00421Vzhľadom k tomu, že v tomto roku sa hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre logopédiu, PhDr. Hrnčiarová Anna, CSc. dožila významného životného jubilea( 70 rokov) a pracovného jubilea-25 rokov vo funkcii hlavnej odborníčky MZ pre logopédiu, jej zablahoželali v mene všetkých svojích členov predstavitelia SKIZP( prezidentka RNDr. Trechová Monika, PhD. a viceprezidentka Dr. Bunová Barbora, PhD.) a predstavitelia výboru Sekcieklinickej logopédie SSO SLS( predsedkyňa Mgr. Moškurjáková Zuzana a členka výboru PaedDr. Masárová Mária) z rúk ktorých prijala ocenenie Slovenskej lekárskej spoločnosti - bronzovú medailu. Po uvedených gratuláciách oslávenkyňa prijala ďalšie osobné gratulácie od kolegýň. Nakoniec sa hlavná odborníčka DSC00435poďakovala všetkým, hlavne však svojmu manželovi a rodine, bez podpory ktorých by nebola mohla vykonávať túto svoju funkciu.

Profesionálne CV hlavnej odborníčky (k stiahnutiu TU)

Zápisnica zo zasadania KL SKIZP 13.10.2017- neoficiálna časť >>> (len pre členov SKIZP)DSC00436

DSC00425