SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

ezdravie-2018-foto2INFORMÁCIA O SEMINÁRI E-ZDRAVIE

Dňa 14. apríla 2018 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov zorganizovala ďalšiu vzdelávaciu akciu, určenú pre klinických logopédov a liečebných pedagógov, zameranú na aktuálne témy: E-zdravie – elektronické zdravotníctvo a Ochrana osobných údajov – GDPR (podľa Zákon č. 18/2018 Z.z.). Informačný seminár sa konal v Bratislave (Heydukova ulica) a zúčastnilo sa ho viac ako 50 klinických logopédov a logopédov v špecializačnom štúdiu.

ezdravie-2018-foto1Prvá časť semináru sa venovala elektronickému systému e-zdravie. PaedDr. B. Bunová, PhD. (Logomedik, s.r.o) predstavila ako funguje systém e-zdravie v programe WinAmbulancia (od firmy SoftProgres), od inštalácie e-zdravia až po jeho používanie. Okrem iného prednášajúca upozornila na to, že do zdravotnej dokumentácie pacienta môžeme nahliadnuť len v prípade, že máme v počítači nainštalovanú aj druhú čítačku kariet a pacient nám povolí prezeranie dokumentácie tak, že poskytne občiansky preukaz s čipom a zadá svoj kód. PaedDr M. Tomášiková a PhDr. P. Lacová (LOGOMA s.r.o.) ďalej predstavili svoje osobné skúsenosti s elektronickým zdravotníctvom vo svojej klinicko-logopedickej praxi. PhDr. P. Lacová prezentovala inštaláciu a používanie programu e-zdravie v programe MediCom. Prednášajúca upozornila na fakt, že po odoslaní sa dá do záznamu NCZI vrátiť, ale nie je možné ho upraviť (pre viac informácií pozri kontaktnú linku NCZI, interaktívnu mapu NCZI). Prvá časť semináru bola ukončená diskusiou, do ktorej sa mohli zapojiť všetci účastníci semináru.

ezdravie-2018-foto4Druhá časť semináru sa venovala Ochrane osobných údajov. 25.5.2018 vstúpi do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu (GDPR - General Data Protection Regulation), ktoré zásadným spôsobom posilní práva, prístup a kontrolu občanov nad osobnými údajmi a zjednotí existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci Európskej únie. Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov preto oslovila p. Ing. Kováčika z firmy datafy.sk, ktorý nám ozrejmil zmeny, ktoré nový zákon prináša. GDPR prináša zásadné zmeny pre zdravotných pracovníkov oproti súčasnému právnemu stavu. Na zdravotníka to kladie viac nárokov, klinický logopéd je povinný napr. zosúladiť existujúcu dokumentáciu a procesy s požiadavkami GDPR. Ing. Kováčik nám vysvetlil aké nové požiadavky sú nutné pre zmluvu so sprostredkovateľom. Takisto upozornil na potrebu vypracovania súhlasov so spracovaním osobných údajov (pacient, zákonný zástupca dieťaťa, nový zamestnanec...). Klinickým logopédom ponúkol balík služieb pre zdravotníckych pracovníkov (pozri web www.datafy.sk). Po skončení oficiálnej časti semináru sa venoval otázkam klinických logopédov individuálne.

Spracovala PhDr. Z. Vicenová