SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

kurz-4-logo-web

Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti z kurzu Holistický pohľad na dieťa od 0 – 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko – logopedickej intervencie

 

Z odovzdaných 22 dotazníkov spokojnosti účastníci hodnotili kurz známkou Výborne 20 účastníkov, jeden jednotkou s hviezdičkou a jeden dvojkou. Pre 21 z 22 zúčastnených bol kurz podľa ich hodnotenia obohacujúci , priniesol nové poznatky a názory, pre jedného zúčastneného podal už známe informácie. Téma celého kurzu bola pre 19 účastníkov vysoko aktuálna, prinášajúca nové poznatky, traja uviedli tému ako zaujímavú a obohacujúcu.

Dĺžka a miesto konania kurzu vyhovovala všetkým účastníkom kurzu, v jednom prípade účastníčka uviedla: „ priala by som si aj dlhšie“. K téme dĺžky trvania dvaja účastníci reagovali v poslednej 6.otázke. Viď nižsie.

Formu prezentácie témy uviedli všetci hodnotiaci ako pútavú, spojenú s vhodným výberom výkladu alebo s použitím audiovizuálnej techniky. V poslednej otázke pre hodnotiacich, čo by si na ďalšom odbornom podujatí priali alebo nepriali, odpovedali 13 z 22 odovzdaných dotazníkov. Témy, o ktoré by mali záujem boli : Špecificky narušený vývin reči a Vývinová dyspraxia – dvaja účastníci, Myofunkčné poruchy a Verbálna dyspraxia – jeden účastník. Štyria v tejto otázke vyjadrili priania, jeden účastník uviedol želanie „viac praktických ukážok“, dvaja navrhovali predĺžiť tento kurz na dva dni, aby tak vznikol priestor na detailnejší a pomalší vhľad do problematiky, tiež  venovať viac času terapii a opisom postupov. Jeden účastník napísal: „ téma je vysoko aktuálna a boli poskytnuté informácie, ktoré v rýchlosti neboli všetky dostatočne prezentované, rôzne zaujímavé stratégie“.

V poznámke na záver sa 14 účastníkov nevyjadrilo a 8 účastníkov uviedlo slová vďaky a uznania prednášajúcim. Niektoré uvádzame: „ďakujem za nový pohľad na prácu s malými deťmi“, ďakujem za obohacujúci kurz“, „ďakujem Vám za všetko, čo robíte nielen v dennej náročnej praxi, ale ja v rámci odovzdávania teoretických poznatkov“, „Super“, „Výborný kurz“.

Dotazník spokojnosti spracovala Mgr. Zuzana Mašlejová, 22.9.2918.