SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

kurz-4-logo

     veronika.stenovaV dňoch 19. a 20. novembra 2015 sa konal kurz Kognitívny tréning (rehabilitácia) v klinickologopedickej praxi. Hlavným organizátorom bola Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a spoluorganizátormi Katedra klinickej logopédie SZU v Bratislave a Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť SLS. Kurz sa konal v priestoroch Katedry klinickej logopédie SZU v Bratislave.

     Kurz bol prakticky orientovaný, no poskytol aj relevantný teoretický pohľad na potrebu rehabilitácie kognitívnych funkcií u dospelých pacientov so získanou neurogénnou poruchou. Prednášajúcou bola PhDr. Veronika Šťeňová, PhD., prezidentka SAL, ktorá využila svoje praktické logopedické skúsenosti pri práci s klientami/pacientami s poškodením mozgu (neurologické oddelenie v nemocnici Kramáre) a vytvorila dve „ready-to-use“ publikácie: Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia 1 a 2.

 

     Kurzu sa zúčastnilo 7 účastníkov (klinickí logopédi a logopédi v špecializačnom štúdiu) a na základe siedmich vyplnených dotazníkov spokojnosti ohodnotili všetci zúčastnení kurz za obohacujúci, prinášajúci nové poznatky a názory. Téma kurzu bola vysoko aktuálna, prinášajúca nové poznatky pre 57% respondentov (4/7) a zaujímavá a obohacujúca pre 43% (3/7). Zvolená forma prezentácie témy bola pre všetkých (7/7) pútavá a dĺžka trvania vyhovujúca. Podujatie bolo jednotne hodnotené známkou 1 (najlepšie), ako výborný kurz s talentovaným prednášateľom. Kladné ohlasy mal aj vyhradený časový priestor na interakciu, vzhľadom k menšiemu počtu účastníkov, i množstvo praktických príkladov a možnosť skúsiť si úlohy na sebe. Jeden z účastníkov pomocou dotazníku ocenil využitie rehabilitácie kognitívnych funkcií aj pri inojazyčnej klientele a variabilitu použitia takýchto úloh.

     Účastníci odchádzali z kurzu spokojní a tešia sa na ďalšie podujatie, ktoré poskytne tak vyvážené zastúpenie teórie s praktickámi výstupmi. Za všetkých zúčastnených Ďakujem :).

Katarína Eliášová, Mgr.