SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

Vážení klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia (v ústavných zariadeniach) a ako zamestnanci v neštátnych Ambulanciách klinickej logopédie.

     Máte možnosť požiadať MZ o refundáciu finančných nákladov na vzdelávacie akcie nad 250 Eur.

Ako postupovať pri vypisovaní žiadosti o refundáciu a vzor žiadosti: