SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.                            Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. SR

                                             Slovenská zdravotnícka univerzita SR

                                                    Sonic Age, Ltd. Keswick, UK

                                          Dynamické obchodní služby, spol. s r. o. CZ

si Vás dovoľujú pozvať spolu s ďalšími partnermi na

         

             XXIII. Medzinárodný interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny

na tému Veda, medicína a spiritualita so satelitným sympóziom Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód

                              

                               18. – 20. marca 2022 Online www.acuclinic.eu 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na už tradičný XXIII. Medzinárodný lekársky multidisciplinárny kongres naturálnej medicíny so satelitným podujatím, ktoré sa uskutoční v dňoch v dňoch 18. – 20. marca 2022, tentoraz vzhľadom na situáciu v on-line režime na Zoome. K pasívnej účasti je uzávierka prihlášok 10. 3. 2022. Kongresový poplatok pre účastníkov kongresu je 75,00 Eur. Na stránke je uvedený program satelitného sympózia, kde Vás autori oboznámia s obsahom Kompendia „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“, v rámci vzdelávacieho projektu Erasmus + Strategické partnerstvá pre inovácie, ktoré je primárne určené lekárom, fyzioterapeutom, zdravotníckym pracovníkom, ale aj iným odborníkom zo všetkých odborov, ktoré majú potenciál participovať na rozvoji multiprofesionálnej zdravotnej starostlivosti. Účasť na satelitnom podujatí prvý deň 18. 3. 2022 je bezplatná.

link: https://www.acuclinic.eu/