SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie kurzu č. 1 - ANATÓMIA, FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA PREHĹTANIA

Kurz sa konal v spolupráci  s Neurologickou klinikou FN v Ružomberku,  Katolíckou univerzitou  a  Fakultou zdravotníctva v Ružomberku pod záštitou rektora KU   prof.  ThDr. Tadeusza Zasępa, PhD. Počas dní  22.-23. 1.2010 v Thermalparku v Bešeňovej prednášajúci klinickí logopédi PaedDr. Bunová Barbora z Neurologickej kliniky ÚVN- FN, RUŽOMBEROK, členka Europe - Life Long Learning Programme Dysphagia) a Stanschus Soenke, M.A.,  vedúci oddelenia logopédie SRH – kliniky v Karlsbade- Langensteinbach, Nemecko ( šéf - koordinátor Europe - Life Long Learning Programme Dysphagia) podali 24  účastníkom  (23  slovenským  a českým klinickým logopédom a jednej lekárke, neurologičke) odborné informácie, týkajúce sa  anatómie, fyziológie a patofyziológie prehĺtania. Cieľom kurzu bolo pripraviť účastníkov  na správne diagnostikovanie pacientov s orofaryngeálnou dysfágiou získaním poznatkov z etiológie, patogenézy a symptomatiky tejto poruchy.

V piatok, 22.1. 2010 Dr. Bunová prednášala o  prenatálnom  vývine orgánov, zúčastňujúcich sa na prehĺtaní, o dýchaní a prehĺtaní novorodencov a dojčiat,  o anatómii lebky, hrtana, krčných stavcov, ďalej o svaloch tváre , ústnej dutiny, hltana, hrtana a krku. V sobotu doobeda pán Stanschus názorne predviedol inerváciu svalov, zúčastňujúcich sa na prehĺtaní. Z angličtiny ho tlmočil výborný tlmočník Dr. Martin Dzovčoš. V sobotu poobede Dr. Bunová  rozobrala  fázy prehĺtania, senzomotorickú inerváciu orálnej a faryngeálnej fázy prehĺtania. Podala informácie o typoch orofaryngeálnej dysfágie  a  nakoniec sa zamerala na orientačné a základné vyšetrenie orgánov, zúčastňujúcich sa na prehĺtaní.  Záver kurzu patril testom- účastníci kurzu sa otestovali, čo sa za tie dva dni naučili.

Celý kurz bol hodnotený účastníkmi kurzu veľmi pozitívne. V dotazníkoch spokojnosti sa objavovala známka 1( najlepší) 20 krát a  známka 2(lepší) 4 krát. Z dotazníkov spokojnosti vyberáme : „Ďakujeme za odborné vedenie a organizáciu kurzu“, „ Sústavné štúdium nás neminie, kurz bol na veľmi dobrej úrovni“,“ Vďaka za otvorenie novej problematiky v oblasti klinickej logopédie a smerovanie problematiky od teoretických východísk k praxi“, „ Veľa elánu a trpezlivosti vo vytváraní nového odboru dysfágiológie na Slovensku, vďaka za pekný kurz , do detailov prepracovaný“.

{jcomments on}