SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie kurzu č. 3 - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA

 

Kurz sa konal v dňoch 10.-11.9. 2011 v Kine Sloboda v Skalici. Svojím obsahom nadväzoval na predchádzajúci kurz, ktorý sa konal 29.-30.5.2010.Image18
Na kurze sa zúčastnilo 56 účastníkov zo Slovenska a Čiech, z toho bolo 50 logopédov pred špecializačnou skúškou z klinickej logopédie alebo klinických logopédov a 6 stomatológov a čeľustných ortopédov.
Lektorom bol Dr. Flutter John zubný lekár v Toowongu v Austrálii, ktorý je prezidentom Queelandskej Asociácie orofaciálnych ortopédov a autorom novej metódy dentofaciálnej ortopedickej liečby pre deti a dospelých, ktorej výsledky sú viditeľné už po niekoľkých mesiacoch terapie.
Simultánny preklad z angličtiny do slovenčiny bravúrne (ako vždy) zvládol Dr. Djovčoš.Image12

 

V dvojdennom maratóne kurzu sa striedali teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami Dr. Fluttera, ktorý nám najprv vysvetlil, ktoré svalové vzorce súvisia s malooklúziami, ako zmeniť nesprávne svalové a dýchacie vzorce nielen u detí, ale aj u dospelých. Zmenou týchto vzorcov sa zmení aj tvar, forma oblúka, jeho veľkosťi a tým aj vzhľad tváre, artikulačné vzorce, čo sa nakoniec prejaví aj v celkovom postoji dieťaťa alebo dospelého človeka. Tieto teoretické poznatky doplnil videami svojích pacientov, ktoré zaznamenávali postupné zmeny vzhľadu tváre, postavenia zubov, pohľadu pacienta a jeho celkového postoja tela. Kurz vyvrcholil tréningom Orálnej myológie, systémom praktických cvičení zameraných na posilňovanie svalstva pier, jazyka a na dýchanie nosom. Na záver kurzu boli účastníci kurzu vyzvaní k užšej vzájomnej spolupráci klinického logopéda a čeľustného ortopéda.

 

Účastníkom kurzu bolo rozdaných 56 dotazníkov,Image9 vyplnených sa vrátilo 48. Ako z nich vyplýva, kurz sa účastníkom kurzu páčil, 29 účastníkov ohodnotilo kurz známkou 1. Dvojkou ohodnotilo kurz 11 účastníkov, šiesti účastníci uzavreli kurz známkou 3 a dvaja účastníci známkou 4.
Z dotazníkov vyberáme: „ škoda, že táto tématika nie je súčasťou výučby budúcich stomatológov," „ výborná nádväznosť na predchádzajúci kurz". „Prijali by sme DVD s terapeutickým programom a názornými ukážkami".
Objavili sa však aj negatívne odozvy kurzu: „ zbytočne veľakrát opakovania praktických cvičení"., „ neuskutočniť kurz v sobotu a nedeľu ale v piatok a sobotu".
V kolónke, čo by Ste si už v ďalšom kurze nepriali sa v šiestich dotazníkoch,(hodnotenie kurzu známkou 3) objavilo: „neprajem si prezentáciu myofunkčnej terapie čeľustným ortopédom, ale myofunkčným terapeutom."
Image15Celkove hodnotenie kurzu bolo pozitívne, väčšina účastníkov odchádzala domov spokojná, kurz naplnil ich predstavy a očakávania.

 

Vzhľadom na prianie niektorých účastníkov kurzu, pripravujeme v pláne vzdelávacích akcií na budúci rok kurz Dysglosie s priekopníčkou interdisciplinárnej spolupráce klinického logopéda a čeľustného ortopéda a odborníčkou v tejto oblasti – klinickou logopédkou Dr. Papcovou.

 

PaedDr. Bunová Barbora, PhD.
člen Prezídia SKIZP, zodpovedná za vzdelávanie amb. zložiek