SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

VČASNÁ NEUROLOGOPEDICKÁ INTERVENCIA V NEONATOLOGICKEJ PRAXI

 sv-michal-skalicaV dňoch 25. – 26. 4 2014 sa uskutočnil kurz so zameraním na včasnú neurologopedickú intervenciu v neonatologickej praxi. Miestom konania bol Hotel sv. Michala v Skalici. Kurzu sa zúčastnilo 13 logopédov (10 z Čiech, 3 zo Slovenska).

Lektorka kurzu: Mgr. ANNA KEJÍKOVÁ, logopéd a Bobath terapeut. Mgr. Kejíková niekoľko rokov pracuje na neonatologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Ostrave, kde poskytuje včasnú neurologopedickú intervenciu rizikovým novorodencom.

 

Vyhodnotenie dotazníkov: Odovzdaných bolo 13 dotazníkov, z toho 2 neboli vyplnené kompletne, preto ich nebudeme hodnotiť. Z 11 vyplnených dotazníkov, 11 účastníkov ohodnotilo odborný kurz celkovou známkou 1. Všetci účastníci kurzu hodnotia kurz ako obohacujúci a prinášajúci nové poznatky. Téma kurzu je podľa 10-tich účastníkov vysoko aktuálna, 1 účastník ju hodnotí ako zaujímavú a obohacujúcu. Formu prezentácie témy hodnotia všetci účastníci ako pútavú a dĺžka trvania kurzu účastníkom vyhovovala. Na ďalšom odbornom podujatí z tejto témy by si logopédi priali aj nasledovné: manipulačné techniky, pokračovanie logopedickej terapie u starších detí (obdobie „batoľata“), ďalšie praktické ukážky, videá.

Vyhodnotenie kurzu: Kurz priniesol nový pohľad do kompetencií logopéda a do možností logopedickej intervencie v ranom veku detí. Mgr. Kejíková priniesla nielen vysoko aktuálnu tému včasnej neurologopedickej intervencie, ale priniesla aj myšlienku vzniku nových pracovných miest pre logopédov na neonatologických oddeleniach. Potreba výhradnej špecializácie logopédov na jednu oblasť a interdisciplinárnej spolupráce s inými odborníkmi sa stáva v tomto prípade nutnosťou.

Spracovala: Mgr. Zuzana Vicenová