SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na trojdenný workshop

  • LIDCOMBE PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU)

PREDNÁŠAJÚ:

  • Rosemarie Hayhow, PhD, MSc, FRCSLT, MHCPC ( Anglicko)
  • Corinne Moffatt, BSc. RegRCSLT, RegHPC, CertMASLTIP (Anglicko)

O LEKTORKÁCH:

     Rosemarie Hayhow PhD, MSc, FRCSLT, MHCPC - Honorary Research Speech & Language Therapist, Bristol Speech Language Therapy Research Unit, North Bristol NHS Trust, Southmead Hospital, Bristol. rosemary2Independent stammering specialist with ChildSpeech (Bristol) with a small caseload of children of all ages who stammer.Co-tutor on Lidcombe Program Trainers Consortium training courses. Member of the Royal College of Speech & Language Therapists from1969- awarded Fellowship in 2009. Member of Health Professional Council from 2003. Founder member of The Lidcombe Program Trainers’ Consortium.Occasional reviewer for International Journal of Fluency Disorders, International Journal Language & Communication Disorders and International Journal of Speech-Language Pathology. Special advisor for Royal College of Speech Language Therapists and British Stammering Association. Member of Southwest Disorders of Fluency Clinical Excellence Network.During a long career has held a variety of clinical, research and teaching posts mainly in London and Bristol. Details available if required.

Peer Reviewed Journal articles

Hayhow, R. (2011) Does it work? Why does it work? Reconciling difficult questions. International Journal of Language and Communication Disorders. 46(2) 155-168.

Hayhow, R. (2009) Parents’ experiences of the Lidcombe Program of early stuttering intervention. International Journal of Speech-Language Pathology. 11(1): 20–25

Hayhow, R. & Stewart, T. (2006). An Introduction to Qualitative Research and its Application to Stuttering. International Journal of Language and Communication Disorders, 41, 475-493.

Hayhow, R., Cray A.M. & Enderby, P. (2002) Stammering and therapy: views of people who stammer. Journal of Fluency Disorders, 27,1-17.

Book Chapters

Hayhow, R. & Roulstone, S. (2013) The Process of Gathering Evidence. In Dobinson, C. & Wren. Y. (eds) Creating Evidence Based Practice. Guildford, UK, J & R Press.

Hayhow, R. (2013) Sharing your findings. In Dobinson, C. & Wren. Y. (eds) Creating Evidence Based Practice. Guildford, UK, J & R Press.

     Corinne Moffatt RegRCSLT, RegHPC, CertMASLTIP - Specialist SLT Dysfluency &  

Corinne-Moffatt-Santos-slt     Special Needs, SLT Community Clinics and Schools, Clinical Educator, Compass Centre-     Stammering Clinic, Co-trainer of the Lidcombe program. Skills and Experience in: Teaching and training at undergraduate and post-graduate levels, Supporting student speech and language therapists as a Clinical Tutor and Practice Educator, Assessing students’ learning through formative and summative processes, ,Managing a large NHS children’s speech and language therapy service, Providing clinical supervision to speech and language therapists in groups and one to one, Managing Clinical Governance, Providing in-house training on the Care Aims Mode, Supporting reflective practice, Practising as a highly specialist clinician in dysfluency with children and adults, Using counselling skill, Running an Independent Practice, Working as a lead speech and language therapist in mainstream schools

  • Workshop je určený klinickým logopédom, ktorí pracujú v ambulanciách klinickej logopédie a logopédom v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia. Simultánny preklad zabezpečený

CIEĽ WOKSHOPU:  porozumieť LIDCOMBE PROGRAMU, a vedieť ho aplikovať pri terapii zajakavých 3.-6. ročných detí

ANOTÁCIA WORKSHOPU: Čo to je Lidcombe program?

Je to program určený pre deti raného veku, u ktorých diagnostikujeme zajakavosť. Veľkú úlohu v programe majú rodičia detí, ktorí sú tí, ktorí logopedickú intervenciu s deťmi realizujú, pričom sú trénovaní a vedení terapeutom. Výskumy, ktoré boli realizované v Austrálií, Severnej Amerike a Európe potvrdili, že ak je program použitý u detí do 6;0 rokov, je možné, že počet dysfluencií u dieťaťa klesne na nulu, prípadne na skoro nulu. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutný pravidelný interval klinicko-logopedických intervencií, t.j. priemerne 16 klinických stretnutí (16 stretnutí za 16 týždňov). Ak toto dieťa absolvuje (Level I.), nasleduje ešte fáza udržiavania tohto stavu (Level II.). Program bol prvýkrát použitý v Británií v máji 1997, neskôr v Austrálií, pričom výsledky z oboch krajín ukázali obrovskú spokojnosť zo strany rodičov. Austrálske štúdie potvrdili skoro nulové % dysfluencií i 7 rokov po aplikovanej terapii. Napriek tomu stále v štúdiách existovala skupina detí, ktoré sa stále i napriek intervencii zajakávali. Rizikové faktory pre recidívu nie sú stále identifikované, preto autori programu považujú za nutnosť udržiavať stav pomocou druhej časti programu – tzv. Level II.

Združenie terapeutov Lidombe programu

The Lidcombe Program Trainer Consortium LPTC je združenie terapeutov, ktorý zabezpečujú aplikáciu a dodržiavanie vysokých štandardov pri používaní Lidcombe programu na celom svete. Je to medzinárodná a nezisková organizácia, ktorá poskytuje post-graduálne štúdium v Lidcombe programe, ktoré je klinicky relevantné. Členovia tohto združenia trénujú logopédov, ktorý poskytujú logopedickú intervenciu v svojej domovskej krajine. V niektorých prípadoch využívajú trénovanie i cez video (Austrália). Štúdia z Austrálie potvrdila, že lepšie výsledky dosahujú v Lidcombe programe tí logopédi, ktorí absolvovali formálny tréning. V krajine, v ktorej logopédi ešte nepoužívajú Lidcombe program je nutné, aby prišli dvaja lektori, ktorí ho budú počas 3 dní predstavovať (sú nutné 3 dni, ak ide o krajinu, kde nie je materinským jazykom angličtina). V Británií pôsobia momentálne dve členky združenia: Rosemary Hayhow a Corinne Moffatt

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

Termín: 18-20. apríl 2018(streda, štvrtok,piatok)

Miesto konania: Hotel sv. Ludmila, Skalica

Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2018

pod číslom: SVZ  2018/2/01

Počet pridelených kreditov: 18

Max. počet účastníkov: 22

Odborný garant workshopu:Rosemarie Hayhow PhD, MSc, FRCSLT, MHCPC

Organizačný garant workshopu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP- 400 Eur, nečlen SKIZP- 480 Eur

V cene workshopu je simultánny preklad, manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na workshop   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 20. 3.2018. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

  • VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava
  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 1820042018
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 30.3.2018   -  50%z ceny kurzu, po 30.3.2018   - 100% z ceny kurzu