SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

kurz-4-logo

 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie SZU 

a Slovenskou Neuropsychiatrickou spoločnosťou SLS usporiadali kurz:

Dysfagiológia v klinickologopedickej praxi

 

     V dňoch 25.-26. februára 2016 sa na SZU v Bratislave uskutočnil kurz Dysfagiológia v klinickologopedickej praxi s lektormi PaedDr. Barborou Bunovou,PhDa MUDr. Andrejom Piovarčim. PaedDr. Bunová, PhD. podala odborné informácie o senzomotorickej inervácii fáz prehĺtania, poinformovala o typoch, stupňoch dysfágie a ich diagnostike. Pri diagnostike zdôraznila pohľad na pacienta ako na celok. Na základe správnej diagnostiky je potom možné nasadiť tú správnu nefarmakologickú liečbu.  MUDr. Piovarči oboznámil účastníčky s anatómiou a fyziológiou orgánov, zúčastňujúcich sa na prehĺtaní.

     Hlavným organizátorom kurzu bola Lekárska fakulta SZU, Katedra klinickej logopédie , spoluorganizátorom bola SKIZP. Cieľom oboch organizátorov kurzu bolo pripraviť logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia ale aj klinických logopédov, teda logopédov už po špecializačnej skúške , na novú oblasť, ktorú budú v najbližšej budúcnosti riešiť klinickí logopédi na Slovensku- dysfagiólógiu. Počet detských a dospelých pacientov s dysfágiou prudko rastie a v rezorte zdravotníctva túto oblasť môžu riešiť medicínski odborníci len s klinickými logopédmi, ako je to vo vyspelých krajinách sveta.

     Kurzu sa zúčastnilo 5 klinických logopediek a 5 logopédiek v špecializačnej príprave. V Dotazníkoch spokojnosti sa objavovali 1. V dvoch dotazníkoch spokojnosti sa objavili: v jednom 2 a v druhom 3 pre MUDr. Piovarčiho s poznámkou, aby zlepšil svoju prednášku a aby sa jej venoval v dostatočnom časovom rozpätí.