SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie kurzu č. 3 - ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA

V dňoch 29.-30.5.2010 sa v Kine Sloboda v Skalici uskutočnil pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša  kurz : Ústna pozícia, kraniofaciálny vývin a myofunkčná korekcia. Zúčastnilo sa na ňom   43 účastníkov zo Slovenska a Čiech. Z toho bolo 38 logopédov (37 logopédov pracujúcich v rezorte zdravotníctva, jeden logopéd pracujúci v rezorte školstva) a 5 zubných lekárov.

Kurz prednášal Dr. John Flutter, ktorý pracuje ako zubný lekár v Toowongu, v Austrálii.  V súčasnosti vytvára centrum  myofunkčnej korekcie v Kolíne nad Rýnom v Nemecku, kde bude pôsobiť rok. Zameriava sa na dentofaciálnu ortopedickú liečbu dospelých a detí, na myofunkčnú korekciu anomálnych zhryzov a malooklúzií. Vytvoril terapeutický systém liečby dentofaciálnych porúch odstránením príčin, v dôsledku ktorých došlo k nesprávnemu zhryzu.  Je prezidentom Austrálskej asociácie orofaciálnych ortopédov.

Kurz simultánne  bravúrne tlmočila Mgr. Šinková, ktorá na záver kurzu zožala veľký potlesk nielen od účastníkov kurzu, ale aj od samotného prednášajúceho, Dr. Fluttera.

 

Cieľom kurzu bolo diagnostikovať zlú pozíciu úst a tváre, a nasadiť správny spôsob korekcie etiológie, vrátane zistenia  etiológie poruchy. Dr. Flutter neustále na kurze zdôrazňoval, že čeľusť  a vzhľad tváre sú ovplyvňované kondíciou svalu a spôsobmi držania tela. Pri posudzovaní etiológie maloklúzie sa treba sústrediť na : tvar dolnej čeluste, hornej čeluste a palatinálnych kostí, vplyv spôsobov dýchania, prehĺtania, žuvania, rozprávania na chrup a   vyváženosť celého kostrového systému. Každá deformácia sa prejaví na celom tele. V kurze boli použité videozáznamy  na ilustráciu meniaceho sa charakteru štruktúr, ktoré sa riešili.  Účastnici kurzu sa rozdelili do skupín a navzájom si diagnostikovali tvar hornej a dolnej čeľuste, postavenie zubov, ďasien, pier a jazyka.  Dr. Flutter ďalej hovoril o tom, ako napraviť mäkké tkanivo u rastúceho dieťaťa s použitím myofunkčných zariadení.  Demonštroval prípady ako i u rastúcich detí spoľahlivo a konzistentne pozmeniť sval a dýchacie návyky. Ale aj zmenu formy klenby, jej veľkosť a náväznosť tvaru čeluste na vzhľad tváre.  Súčasťou kurzu  bola aj  téma : Dýchajme správne / program, ktorý prednášajúci používa u rastúcich detí a v ktorom ich učí dýchať nosom./

Na záver kurzu sa účastníci poďakovali Dr. Flutterovi za veľmi dobrú prezentáciu  jeho teoretických a praktických poznatkov a skúseností  dlhotrvajúcim  neutíchajúcim potleskom .

Výsledky hodnotenia kurzu:

Účastníkom kurzu bolo rozdaných 43 Dotazníkov spokojnosti,  z ktorých sa vrátilo vyplnených  všetkých 43 dotazníkov. V 41 dotazníkoch bol kurz hodnotený známkou 1, v jednom prípade známkou 2 a v jednom prípade známkou 5, aj napriek tomu, že všetky podotázky v dotazníku boli veľmi  pozitívne hodnotené.  Z dotazníkov vyberáme: „ páčilo sa mi konzultovať s prednášajúcim „live“ pacientov- účastníkov kurzu“,“ ďakujeme za perfektne pripravený kurz“, „ jedna z najlepších akcií za posledných 10 rokov v klinickej logopédii“,  „ výborné tlmočenie, ďakujeme“ , „ velmi pěkné, děkuji za léta úsilí v této oblasti“.  Avšak  objavili sa aj kritické hodnotenia: „kurz nebol dobre spropagovaný mimo SKIZP“,  „neuskutočniť kurz v nedeľu“, „ neorganizovať stravu a spoločný večerný program, nech si každý zabezpečí stravu a večerný program sám“.   Na otázku v dotazníku, čo by si účastníci kurzu  priali na budúcom podujatí, boli odpovede:“ ďalšie kurzy zamerané na prax,“ „spropagovať kurz aj medzi stomatológmi“.

Úvodné video z kurzu č. 3

Na prehrávanie je použitá technológia Windows Media spoločnosti Microsoft. Ak sa Vám video neprehráva, stiahnite si bezplatne a následne nainštalujte plugin Windows Media Player.

{jcomments on}