SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie kurzu č.2 - ŠTRUKTURÁLNA DYSFÁGIA

Kurz sa konal v dňoch 14.5 - 15.5.2010 v prekrásnom prostredí Malej Fatry pod Malým Rozsutcom v Terchovej v Penzióne Montana. Zúčastnilo saho 22 účastníkov zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Z toho bolo  21 logopédov pred špecializačnou prípravou alebo klinických logopédov a jedna ORL lekárka.

Lektorkou kurzu bola Mary Theresa Lee, ktorá jeSenior Lecturer a riaditeľkou profesionálneho vzdelávania na Katedre pre poruchy reči, prehĺtavania a komunikácie v City University London. Oblasťou jej klinického pôsobenia a expertíz je otorinolaryngológia s užšou špecializáciou na rakovinu hlavy a krku. Predtým, ako začala pracovať na City University, pracovala v tejto oblasti v Kanade, Austrálii a Taliansku.  Zaujíma sa najmä o funkčné výsledky reči a prehĺtania po liečbe rakoviny hlavy a krku, o kvalitu života po úplnej laryngektómii a o identifikáciu zmien vo funkcii prehĺtania po úplnej laryngektómii. Momentálne sa zúčastňuje výskumu zameraného na to, ako zmeny vo funkcii prehĺtania ovplyvňujú kvalitu života a prispôsobenie následnej liečby rakoviny hlavy a krku, ako aj dopad včasnej terapeutickej intervencie na následné dlhodobé liečenie prehĺtavania. Z angličitiny tlmočil prezentáciu Mary T. Lee  znovu perfektne Dr. Martin Dzovčoš.

 

Cieľom kurzu bolo pripraviť účastníkov kurzu na liečbu pacientov so štrukturálnou dysfágiou.

V teoretickej časti kurzu odzneli informácie o systéme klasifikácii karcinómov, systéme riadenia liečby - morbiditou  a mortalitou súvisiacou s rádioterapiou, chemoradiáciou, chirurgickými zákrokmi, umiestnením karcinómov orálne, faryngeálne, laryngeálne. Účastníci kurzu sa zoznámili  s premedikálnou a postmedikálnou liečbou, diagnózou a prognózou štrukturálnej dysfágie. Naučili sa plánovať intervenciu direktnou a indirektnou formou a ďalšími rehabilitačnými a kompenzačnými technikami, dozvedeli sa o spôsobe kŕmenia pacientov so štrukturálnou dysfágiou a kvalite života týchto pacientov

V praktickej časti kurzu účastníci  simulovali diagnostikovanie a navrhovali liečbu pacientov so štrukturálnou dysfágiou na základe VFSS a  FEES.

Výsledky hodnotenia kurzu:

Účastníkom kurzu bolo rozdaných 22 Dotazníkov spokojnosti, vrátilo sa vyplnených všetkých 22 dotazníkov. V dvadsiatich  dotazníkoch bolo celé odborné podujatie hodnotené známkou 1( najlepšia), v jednom prípade bola známka 3 a v jednom známka 4 aj napriek tomu ,že odpovede na jednotlivé otázky v obidvoch dotazníkoch boli   veľmi kladne hodnotené. Z dotazníkov vyberáme: „ Som spokojná s celým priebehom kurzu, srdečná vďaka za vynikajúci preklad“, „ kurz bol na vysokej úrovni“, „ ďakujem za výborne zorganizovaný kurz“, „ som veľmi spokojná, všetko potrebné nám bolo dané“. Objavili sa aj poznámky: „ prijala by som viac praktických ukážok“ ale aj „ nepriala by som si viac anatómiu  a fyziológiu“.

 

{jcomments on}