Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

Image

Klinická logopédia

KLINICKÁ LOGOPÉDIA - podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. je:  neinvazívny špecializovaný odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti.

Čitajte ďalej

Najbližšie vzdelávacie aktivity klinickej logopédie SKIZP

27
sep
Dátum 27. september 2024, 08:00
Štvordenný kurz s témou, ktorá je výsostne aktuálna a rezonuje v ambulanciách klinickej logopédie

25
okt
Dátum 25. október 2024, 08:00
Jednodenný kurz s témou, ktorá je súčasťou štandardných diagnostických a terapeutických postupov

Vzdelávacie akcie SSO SLS

Pozývame vás aj na vzdelávaciu akciu, ktorú organizuje Sekcia klinickej logopédie SSO SLS:

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP