Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Kontrola kreditov

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. a ustanovuje § 1: Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho  pracovníka v príslušnom zdravotníckom  povolaní je dosiahnutie počtu kreditov podľa príloh č.1 až 4, ak ďalej nie je ustanovené inak § 2 

(1) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných  päťročných cykloch, počítaných odo dňa registrácie

(2) Hodnotí sa sústavné vzdelávanie, ktorým si zdravotnícky pracovník priebežne obnovoval a udržiaval odbornú spôsobilosť na výkon  a) odborných pracovných činností   b) špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal takúto odbornú spôsobilosť alebo  c) certifikovaných pracovných činností zdravotníckeho  pracovníka, ktorý získal takú odbornú spôsobilosť.

KONTROLA KREDITOV SA USKUTOČNUJE V NIŽŠIE UVEDENÝCH REGIONÁLNYCH CENTRÁCH, koordinátormi centier. Každý  si však môže slobodne vybrať, v ktorom regionálnom  centre si chce dať skontrolovať kredity - len to musí vopred oznámiť koordinátorovi daného regionálneho centra.


Regionálne centrum Banská Bystrica - Ing. Andrea PALKOVÁ

(Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Rim. Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Regionálne centrum Bratislava - Mgr. Veronika HALAŠOVÁ

(Bratislava, Senec, Pezinok, Galanta, Dunajská Streda)

kontrola kreditov - počas stránkových hodín sekretariátu,  0918901386, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Regionálne centrum Komárno - Ing. Elena MLČUCHOVÁ

(Komárno, Nové Zámky, Štúrovo)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., treba sa vopred telefonicky objednať 0904577825


Regionálne centrum Košice - RNDr. Andrea TÓTHOVÁ

(Košice, Košice okolie, Revúca, Moldava n/Bodvou)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0917995680


Regionálne centrum Martin - RNDr. Andrea KOLÁROVÁ

(Martin, Žilina, Dubnica n/Váhom, Čadca, Turč. Teplice)

a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Regionálne centrum Nitra - Ing. Anton KRKOŠEK

(Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Šaľa)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Regionálne centrum Prešov - Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ

(Prešov, Sabinov, Bardejov, Stropkov, Svidník, Medzilaborce)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., treba sa vopred telefonicky  objednať  0948920767


Regionálne centrum Ružomberok - RNDr. Ivana TURZOVÁ

(Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., treba sa vopred telefonicky objednať 0905654785


Regionálne centrum Spiš - RNDr. Martina GÁNOVSKA

(Poprad, Spišská Nová ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Rožňava, Levoča)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Regionálne centrum Trenčin - RNDr. Darina KOZÁKOVÁ, PhD.

(Trenčín, Považská Bystrica, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Bánovce n/Bebravou)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., treba sa vopred telefonicky objednať 0903575214


Regionálne centrum Záhorie - PaedDr. Barbora BUNOVÁ, PhD.

(Skalica, Senica, Malacky, Trnava)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., treba sa vopred telefonicky objednať 0905592546


Regionálne centrum Zemplín - Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ

(Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Vranov n/Topľou)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., treba sa vopred telefonicky  objednať  0948920767

TABUĽKA KONTROLY KREDITOV

Tabuľku kontroly kreditov pripravili:

  • PhDr. Kvetoslava Beňušová, PhD.MPH, PaedDr. Barbora Bunová, PhD., RNDr. Elena Tibenská, PhD.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP