Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

SEKCIA LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY

laboratorna-diagnostika.jpgLaboratórny diagnostik zavádza, realizuje, kontroluje, validuje a garantuje proces poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu cestou analýzy biologického materiálu. Na Slovensku túto činnosť v zdravotníckom systéme vykonávajú absoloventi lekárskych fakúlt, ktorí nevykonávajú povolanie lekára, farmaceutických fakúlt, ktorí nevykonávajú povolanie lekárnika, absoloventi veterinárnej medicíny, prírodovedeckých fakúlt, technických univerzít, zdravotníckych fakúlt – odboru laboratórnej medicíny. V niektorých krajinách EU sa pre tieto povolania zaviedol spoločný názov – medicínsky biopatológ. Ak povolanie laboratórny diagnostik začína vykonávať absolvent nie zdravotníckej školy, je nevyhnutné zabezpečiť mu prípravu pre výkon práce v zdravotníctve, ktorá pre obidve povolania má mať odlišný stupeň náročnosti a jej obsah by malo schvaľovať ministerstvo zdravotníctva.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP