Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

Refundácia finančných nákladov

Vážení klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia (v ústavných zariadeniach) a ako zamestnanci v neštátnych Ambulanciách klinickej logopédie.

  • Máte možnosť požiadať MZ o refundáciu finančných nákladov na vzdelávacie akcie nad 250 Eur.
  • Ako postupovať pri vypisovaní žiadosti o refundáciu a vzor žiadosti:

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP