Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     


Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Oľga Zimmermannová - sekretariát SKIZP

Tu nás nájdete ...

Kontaktné informácie

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Mobil: 0918 901 386

Web: www.skizp.sk

IČO: 42 131 758 DIČ: 2022587996

Bankové spojenie: VÚB, a.s.,

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0022 2725 9358

STRÁNKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ HODINY

STREDA: 10.00 – 17.00

Napíšte nám

Zadajte vaše meno
Zadajte emailovú adresu
Zadajte predmet správy

0

Napíšte vašu správu:
Nesprávne opísaný ochranný kód

OZNAM

Vážení zdravotnícki pracovníci

nárok na podrobné informácie majú len členovia komory, ktorí platia ročný poplatok 65 eur. Registrovaní zo zákona platiaci poplatok za vedenie registra v sume 85 eur ročne si musia informácie o registrácii, licenciách, zákonoch, kontrole kreditov a pod. zohnať sami. Sekretariát SKIZP  nie je povinný odpovedať na telefonické, e-mailové a listové  dotazy, táto služba patrí členom aj s ďalšími výhodami.

      Ďakujeme za pochopenie SKIZP

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP