Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

Talk tools, oral placement therapytm

feralic
Kategória:
Vzdelávacie akcie klinickej logopédie
Date
27. september 2024 08:00 - 16:30
Miesto konania:
Hotel Tatra, Bratislava - Hotel Tatra, 5, Námestie 1. mája, Firšnál, Oblasť Žilinská, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, Bratislava, Bratislavský kraj
811 06, Slovensko
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo skizp nsp

  • TALK TOOLS, Oral Placement TherapyTM

 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás znovu pozývajú ,ale už na Slovensko, na štvordenný kurz s témou, ktorá je výsostne aktuálna a rezonuje v  ambulanciách klinickej logopédie v podobe narastajúceho počtu pacientov s orofaryngeálnou dysfágiou alebo behaviorálnymi poruchami príjmu potravy, či myofunkčnými poruchami. Kurz prednáša chorvátska klinická logopédka Tamara Ciciliani. 

Lektorkou kurzu je TAMARA CICILIANI.

feralicO lektorke: Tamara Ciciliani je držiteľkou magisterského titulu z lingvistiky na Purdue University, Indiana, USA a bakalárskeho titulu z logopédie na Záhrebskej univerzite v Chorvátsku. Svoju profesionálnu prácu začala v roku 2003, pracovala v rôznych prostrediach (materská škola, základná škola, služby včasnej intervencie). OPT™ začala používať pred jedenástimi rokmi, keď začala pracovať v Službách včasnej intervencie. Bola nadšená z možností, ktoré techniky TalkTools® ponúkali, čo ju podnietilo zorganizovať prvý vzdelávací seminár TalkTools® v Chorvátsku (úroveň 1) a distribúciu nástrojov TalkTools® OPT™. Potom spolu s kolegom dokončili úroveň 2 a 3 a stali sa tak prvými terapeutmi s touto kvalifikáciou v Chorvátsku. Svoju úroveň 4 OPT™ ukončila v roku 2021. V roku 2016 Tamara založila súkromnú prax Development Support Center, Feralic, spolu so svojím kolegom, ktorý je špeciálnym pedagógom. Pracujú spolu s bábätkami, batoľatami a deťmi v predškolskom veku. Jej úlohou je diagnostika a terapia detí s poruchami stravovania, poruchami orálnej motoriky , jazyka a reči. Aplikuje Oral Placement Therapy™ (OPT™) v každodennej práci. Dôležitým prvkom jej práce je vzdelávanie rodičov a spolupráca s ďalšími odborníkmi pracujúcimi s dieťaťom. Organizuje školenia TalkTools®, ponúka webináre TalkTools a e-learningové kurzy a distribuuje nástroje TalkTools® OPT™.

Anotácia kurzu: Cieľomkurzu je zlepšiť klinickologopedickú liečbu orofaciálneho systému detí a dospelých širokou škálou možností, ktoré poskytuje TALK TOOLS. Vysvetľuje na základe fyzikálnych zákonov účinky pôsobenia určitých druhov pomôcok na senzorický a motorický systém orofaciálnej sústavy a ako dostať na vyššie levely jej funkcie u detských a dospelých pacientov. Krok po kroku vedie klinického logopéda a logopéda v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia určiť správnu klinickologopedickú liečbu pacienta.

Kurz je určený pre klinických logopédov a logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a je simultánne tlmočený do slovenského jazyka

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 27.9.- 30.9.2024

 Miesto konania: Hotel Tatra, Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2024

 pod číslom: SVZ 2024/07/1

 Počet pridelených kreditov: 28

Počet účastníkov:  50

 Odborný garant kurzu: Tamara Ciciliani

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 500 Eur, nečlen SKIZP- 600 Eur

 V cene kurzu je manuál, občerstvenie a simultánny preklad kurzu

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 28.2.2024!!!! Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 27300924
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:do 28.2.2024-  50%z ceny kurzu, po 28.2.2024   - 100% z ceny kurzu

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH >>>

 
 

Všetky termíny:

  • Od 27. september 2024 08:00 do 30. september 2024 16:30
    pondelok, piatok, sobota & nedeľa

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP