Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

Logopedická diagnostika a terapia afázie, alexie a agrafie

ingrid-wiedermann
Kategória:
Vzdelávacie akcie klinickej logopédie
Dates
25. október 2024 08:00 - 17:00
Miesto konania:
Bratislava
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo skizp nsp

  • LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIA AFÁZIE, ALEXIE A AGRAFIE

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou KL a LP LF SZU vás pozývajú na jednodenný kurz s témou, ktorá je súčasťou štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP) v klinickej logopédii a ktorá vychádza z kognitívno - neuropsychologickej koncepcie jazykových procesov a ich kvalitatívnej analýzy. Dg AAA patrí medzi štandardizované testy s normami, ktoré reflektujú moderný trend v afaziológii s rešpektovaním jazykovo – špecifických osobitostí slovenského jazyka. Prednáša hlavná autorka ŠDTP DgAAA PhDr. Ingrid Wiedermann

O lektorke:

ingrid-wiedermannPhDr. Ingrid Wiedermann, klinický logopéd pracuje v Univerzitnej nemocnici v Bratislave - pracovisko Ružinov viac ako 33 rokov. Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave začala pracovať na Fyziatricko – rehabilitačnom oddelení v Nemocnici Ružinov ako prvý logopéd so zameraním na získané neurogénne poruchy komunikácie. Po návrate z 2 - ročného študijného pobytu v Nemecku jej klinická prax bola naďalej zameraná na diagnostiku a terapiu afázie, dyzartrie, získanej apraxie reči a iných neurogénnych porúch komunikácie na Oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici Ružinov. Je autorkou projektu Využitie prvkov virtuálnej reality u pacientov s afáziou, túto tému obhájila aj v rigoróznej práci v roku 2006. Od roku 2002 – 2021 sa podieľala na vedení klinickej praxe študentov pregraduálneho štúdia logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a od roku 2009 – 2015 aj na vzdelávaní frekventantov špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia – neurológia. Je spoluautorkou publikácii Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie s testom a normami, Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie a autorkou publikácie Afázia - príručka pre rodinných príslušníkov pacienta s afáziou. Aktívne spolupracuje na výskumoch zameraných na narušenú komunikačnú schopnosť u pacientov s neurogénnou poruchou komunikácie. Je autorkou štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov – Logopedický prístup v diagnostike a terapii afázie, alexie a agrafie. Od roku 2013 je garantom klinickej logopédie v UN s poliklinikou Milosrdní Bratia. V posledných rokoch pracuje aj v zdravotno – sociálnom zariadení Dom Rafael s pacientmi s neurogénnymi a neurodegeneratívnymi poruchami komunikácie. Pravidelne sa zúčastňuje slovenských a zahraničných kongresov, sympózií, konferencií, na mnohých z nich s aktívnou účasťou.

Anotácia kurzu:

Klinická logopédia je oblasť s rýchlym vývojom hlavne v posledných desaťročiach. Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie, ktorá vychádza z kognitívno - neuropsychologickej koncepcie jazykových procesov a ich kvalitatívnej analýzy patrí medzi štandardizované testy s normami, ktoré reflektujú moderný trend v afaziológii s rešpektovaním jazykovo – špecifických osobitostí slovenského jazyka. Hlbšia analýza jazykových procesov je veľkým prínosom pre plánovanie cieleného terapeutického postupu s jednotlivými krokmi pre daného pacienta s afáziou. Účastníci kurzu sa detailne oboznámia s terapeutickými postupmi pri poruchách produkcie a porozumenia reči v hovorenej modalite ako aj v písanej modalite na úrovni slov. Zároveň budú mať príležitosť si efektívne vyskúšať voľby terapeutických stratégií pri alexii a agrafii na úrovni slov a viet vytvorených v elektronickom prostredí ako aplikácie pre tablet.

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 25.10.2024 ( piatok)

 Miesto konania: Bratislava (miesto upresníme do konca februára)

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2024

 pod číslom: SVZ 2024/08/1

 Počet pridelených kreditov:7

 Max. počet účastníkov: 30

 Odborný garant kurzu: PhDr. Ingrid Wiedermann

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 100 Eur, nečlen SKIZP- 200 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie .

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 30.9.2024. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:300924
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:do 30.9.2024-  50%z ceny kurzu, po 30.9.2024   - 100% z ceny kurzu
 
 

Všetky termíny:

  • 25. október 2024 08:00 - 17:00

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP