SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

 

 SKIZP registruje a združuje zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa  (fyzik, laboratórny diagnostik, liečebný pedagóg, logopéd)

 

  • Prezidentka:

RNDr. Monika Trechová, MPH, mobil: 0905830504 volať až po 15.00 hod.
E-mail: tremon56@gmail.com

 

Dipl. Ing. Michal Farkaš 
Čestný prezident
E-mail: farkas.tv@centrum.sk

 

  • Členovia prezídia:

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
viceprezidentka a zodpovedná za liečebnú pedagogiku, legislatívu a systémové záležitosti
E-mail: kvetkabenusova@gmail.com

 

PaedDr. Barbora Bunová, PhD. 
zodpovedná za vzdelávanie  klinickej logopédie a  licencie
E-mail: barbora.bunova@gmail.com

 

RNDr. Elena Tibenská, PhD.
zodpovedná za vzdelávanie  SVaLZ  a licencie
E-mail: elena.tibenska@medirex.sk

 

RNDr. Andrea Kolárová, PhD.
zodpovedná za laboratórnu diagnostiku
E-mail: adka.kolarova@gmail.com

 

Ing. Anton Krkošek
zodpovedný za povolanie klinická fyzika
E-mail: a.krkosek@gmail.com

 

RNDr. Martin Sojka, PhD.
zodpovedný za povolania v ochrane a podpore zdravia
E-mail: martin.sojka1@gmail.com

 

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
zodpovedná za laboratórnu diagnostiku
E-mail: inkaskornova@gmail.com

 

Mgr. Daniela Ponechalová
zodpovedná za liečebnú pedagogiku
E-mail: daniela.ponechalova@gmail.com