SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

P O Z V Á N K A

Názov workshopu: DOBRE JESŤ NAPRIEK ZABÚDANIU

Termín : 21.februára 2018

Počet hodín : 8

Suma : 70 EUR/os

Prihlášky posielajte do : 17.februára 2018

Lektorka: PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

Profesijný životopis:PaedDr. Bunová Barbora, PhD. je klinický logopéd, pracuje v Ambulancii klinickej logopédie, LOGOMEDIK s.r.o. v Skalici. Od roku 2002 sa ako prvý klinický logopéd na Slovensku začala venovať dysfágiám, najprv u dospelých pacientov, neskôr aj u detí. Svoje teoretické a praktické skúsenosti z oblasti dysfágií získala stážami v zahraničí. Od roku 2002 do roku 2004 sa zúčastnila stáži na Foniatricko-logopedickom oddelení v Algemeine Krankenhaus vo Viedni pod vedením prof. Dr. Bigenzahna. Tieto stáže boli zamerané na terapiu dysfágií. Od roku 2005-2010 sa zúčastňovala stáží na logopedickom oddelení SRH Kliniky v Karlsbade-Langensteinbach (Nemecko), zameraných na diagnostiku dysfágií. Na uvedenom pracovisku získala aj certifikát z videofluoroskopie. Zúčastnila sa viacerých dysfagiologických kurzov v zahraničí, ktorých lektorkami boli popredné svetové dysfagiologičky. V roku 2010 obhájila doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite, odbor verejné zdravotníctvo, pod vedením †prof. MUDr. Daniela Bartka, DRSc. Vo svojej doktorandskej práci sa venovala neurogénnym dysfágiám u pacientov po CMP. V roku 2012 sa stala NDT Bobath terapeutom. Je viceprezidentkou Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a vedeckou sekretárkou Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Komu je workshop určený:liečebným pedagógom, klinickým logopédom, zdravotným sestrám, klinickým psychológom.

Čo vo workshope získam: vedomosti o dysfágií, o jej príčinách, druhoch, o jej diagnostike a terapii. Naučím sa, ako uľahčiť jedenie a pitie ľuďom s demenciou, aká postúra človeka je bezpečná pri jedení a pití, t.j. pri ktorej nedochádza k aspirácii. Aká konzistencia a štruktúra jedla najviac stimuluje ľudí s demenciou.

Obsah:    Normálne prehĺtanie

                 Dysfágie- príčiny vzniku dysfágií, druhy dysfágií

                 Symptómy dysfágie

                 Vyšetrenie dysfágie- skríning, základné vyšetrenie a vyšetrenie

                   zobrazovacími   objektívnymi technikami

                  Terapia dysfágie - kompenzačné manévre a funkčná terapia

                 Správna postúra pri jedení - nácvik správnej postúry

                 Vhodná konzistencia a štuktúra jedla, stimulujúca ľudí s demenciou

Účastníci workshopu nech si donesú na jedenie jogurt s kúskami ovocia a nejaké keksy alebo napolitánky, samozrejme aj vlastné lyžičky.

Prihlásiť TU : https://goo.gl/forms/c127HTLUDhezxQYC3