SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. a ustanovuje § 1: Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho  pracovníka v príslušnom zdravotníckom  povolaní je dosiahnutie počtu kreditov podľa príloh č.1 až 4, ak ďalej nie je ustanovené inak § 2 

(1) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných  päťročných cykloch, počítaných odo dňa registrácie

(2) Hodnotí sa sústavné vzdelávanie, ktorým si zdravotnícky pracovník priebežne obnovoval a udržiaval odbornú spôsobilosť na výkon  a) odborných pracovných činností   b) špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal takúto odbornú spôsobilosť alebo  c) certifikovaných pracovných činností zdravotníckeho  pracovníka, ktorý získal takú odbornú spôsobilosť.

KONTROLA KREDITOV SA USKUTOČNUJE V NIŽŠIE  UVEDENÝCH REGIONÁLNYCH CENTRÁCH, koordinátormi centier. Každý  si však môže slobodne vybrať, v ktorom regionálnom  centre si chce dať skontrolovať kredity - len to musí vopred oznámiť koordinátorovi daného regionálneho centra.


Regionálne centrum Banská Bystrica - Ing. Andrea PALKOVÁ

(Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Rim. Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Bratislava - RNDr. Elena TIBENSKÁ, PhD.

(Bratislava, Senec, Pezinok, Galanta, Dunajská Streda)

kontrola kreditov - počas stránkových hodín sekretariátu,  0918901386, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Komárno - Ing. Elena MLČUCHOVÁ

(Komárno, Nové Zámky, Štúrovo)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , treba sa vopred telefonicky objednať 0904577825


Regionálne centrum Košice - RNDr. Andrea TÓTHOVÁ

(Košice, Košice okolie, Revúca, Moldava n/Bodvou)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0917995680


Regionálne centrum Martin - bez koordinátora

(Martin, Žilina, Dubnica n/Váhom, Čadca, Turč. Teplice)

píšte na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Nitra - RNDr. Alexandra POBIŠOVÁ, PhD.

(Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Šaľa)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Prešov - RNDr. Anikó KUŽMOVÁ

kontrolu kreditov vykonáva Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ

(Prešov, Sabinov, Bardejov, Stropkov, Svidník, Medzilaborce)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , treba sa vopred telefonicky  objednať  0948920767


Regionálne centrum Ružomberok - RNDr. Ivana TURZOVÁ

(Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , treba sa vopred telefonicky objednať 0905654785


Regionálne centrum Spiš - RNDr. Martina GÁNOVSKA

(Poprad, Spišská Nová ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Rožňava, Levoča)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Trenčin - RNDr. Darina KOZÁKOVÁ, PhD.

(Trenčín, Považská Bystrica, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Bánovce n/Bebravou)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , treba sa vopred telefonicky objednať 0903575214


Regionálne centrum Záhorie - PaedDr. Barbora BUNOVÁ, PhD.

(Skalica, Senica, Malacky, Trnava)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , treba sa vopred telefonicky objednať 0905592546


Regionálne centrum Zemplín - Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ

(Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Vranov n/Topľou)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , treba sa vopred telefonicky  objednať  0948920767


 POKYNY PRE KONTROLU SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA >>> PDF

Tabuľku kontroly kreditov pripravili:

PhDr. Kvetoslava Beňušová, PhD.MPH, PaedDr. Barbora Bunová, PhD., RNDr. Elena Tibenská, PhD.

REGIONÁLNE CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA

(patria sem okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar n/Hronom)

Koordinátor: PaedDr. Viera  KEREKEŠOVÁ, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(kontrola kreditov u ambulantných zložiek)

Je treba sa vopred telefonicky  objednať  na č..t.0904/902 326

Mgr. Dáša HRNČIAROVÁ, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(kontrola kreditov SVLZ)

Je treba sa vopred telefonicky objednať na tel. č. 0905/241 077


REGIONÁLNE  CENTRUM  KOMÁRNO

(patria sem okresy: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce)

Koordinátor:  Ing. Elena MLČUCHOVÁ, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

pomáhať jej bude RNDr. Zdeňka Belobradová
Je treba sa vopred  ohlásiť  na tel. č. 0904577825


REGIONÁLNE CENTRUM  MARTIN

(patria sem okresy: Martin, Žilina, Považská Bystrica, Dubnica n/ Váhom, Turčianske Teplice, Kysucké Nové mesto, Čadca)

Koordinátor: PaedDr. Anna BABKOVÁ, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Je treba sa dopredu ohlásiť na tel. č.: 0905637100


REGIONÁLNE CENTRUM ZÁHORIE

(patria sem okresy: Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Trnava)

Koordinátor: PaedDr. Barbora Bunová, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(kontrola kreditov u ambulantných zložiek)

Ing. Ľudmila Bittnerová, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(kontrola kreditov SVLZ)

Je potrebné ohlásiť sa vopred na tel. čísle alebo emailom: Tel. kontakt:

Dr. Bunová - 0905/592 546 ( kontrola  kreditov ambul. zložkám)

Ing. Bittnerová-0903 222 477( kontrola kreditov SVALZ)


REGIONÁLNE CENTRUM TRENČÍN

(patria sem okresy: Trenčín, Piešťany, Bánovce n/Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Prievidza, Nové Mesto n/ Váhom, Hlohovec)

Koordinátor: Doc. Ing. Blažíčková, PhD., e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo emailom.Tel. kontakt: 0905/ 552 632


REGIONÁLNE CENTRUM BRATISLAVA

(patria sem okresy: Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta

Koordinátor: RNDr. Elena TIBENSKÁ, PhD., email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kontrola kreditov: utorok od 17,00 - 19,00 na sekretariáte komory - Trnavská 112 (budova Slovenského fondu výtvarných umení, pri Martinskom cintoríne, za záhradníctvom Kulla).

 


REGIONÁLNE CENTRUM RUŽOMBEROK

(patria sem okresy: (Ružomberok, Lipt. Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo)

Koordinátor: RNDr. Ivana TURZOVÁ, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Správa

Je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. čísle: 0905 654 785, 044 438 2731, 2781


REGIONÁLNE CENTRUM PREŠOV

( patria sem okresy: Prešov, Sabinov, Medzilaborce, Bardejov, Svidník, Stropkov, Stará Ľubovňa)

Koordinátor: Mgr. Daniela Malacká, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Je potrebné sa vopred objednať. Tel. kontakt: 0904/495 957.


REGIONÁLNE CENTRUM ZEMPLÍN

( patria sem okresy: Trebišov, Michalovce, Humenné, Sobrance, Snina, Vranov n/Topľou, Veľké Kapušany)

Koordinátor: Ing. Beáta Hvozdovičová, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Spôsob  a termín kontroly kreditov: Ing. Beáta Hvozdovičová, Trebišov, kontakt: +421 918 494 101


REGIONÁLNE CENTRUM  VÝCHOD

( patria sem okresy: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Košice, Rožňava, Gelnica, Vysoké Tatry)

Pre okresy Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Levoča a okolie:

SVALZy .:
Koordinátor: Ing.Staňová Daniela - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , NsP - SNV , Jánskeho 1
Je potrebné sa vopred telefonicky objednať. Tel. kontakt: 0903 428 184

Ambulantné zložky:
Koordinátor:Mgr.Šišková Mária -, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

E potrebné sa telefonicky vopred objednať. Tel. kontakt: 0907 944 074 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Pre okresy Košice I,II,III a IV ako aj Košice okolie:

Koordinátor: Ing. Zuzana Maximová

Kontrola kreditov:

SVLZ:

Ing. Zuzana Maximová

Po telefonickom dohovore tel. č. 0903723757, 0557898556  email:- Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ambulantné zložky:

PhDr. Eva Obšuthová, kl. logopédia, Srbská 1, Košice

kontakty : 055/6783496, mob.: 0905246938 al. 0911246938, e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.