SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

     Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov spolupracuje so zdravotníckymi komorami, predovšetkým so Slovenskou lekárskou komorou tak v oblasti  pripomienkovania zdravotníckych zákonov ako aj iných zmien. Viac  o spolupráci na http://www.lekom.sk/index.php?ID=3349

 

 SKIZP registruje a združuje zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa  (fyzik, laboratórny diagnostik, liečebný pedagóg, logopéd)

 

  • Prezidentka:

RNDr. Monika Trechová, MPH, mobil: 0918 398 343 volať až po 15.00 hod.
E-mail:tremon56@gmail.com

 

Dipl. Ing. Michal Farkaš 
Čestný prezident
E-mail:farkas.tv@centrum.sk

 

  • Členovia prezídia:

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
viceprezidentka a zodpovedná za liečebnú pedagogiku, legislatívu a systémové záležitosti
E-mail: kvetkabenusova@gmail.com

 

PaedDr. Barbora Bunová, PhD. 
zodpovedná za vzdelávanie  klinickej logopédie a  licencie
E-mail:barbora.bunova@gmail.com

 

RNDr. Elena Tibenská, PhD.
zodpovedná za vzdelávanie  SVaLZ  a licencie
E-mail:elena.tibenska@medirex.sk

 

RNDr. Pavol Gomolčák, PhD., MPH
zodpovedný za systém kvality
E-mail: gomolcak@cytophatos.sk

 

Ing. Anton Krkošek
zodpovedný za povolanie klinická fyzika
E-mail: a.krkosek@gmail.com

 

Ing. Mgr. Elena Mlčuchová
zodpovedná za povolania v ochrane a podpore zdravia
E-mail:mlcuchova.elena1@gmail.com

 

RNDr. Daniela Mészárosová
zodpovedná za laboratórnu diagnostiku
E-mail:mesarosova@ntssr.sk

 

 

 

 


Regionálne centrum Banská Bystrica - Ing. Andrea PALKOVÁ

(Banská Bystrica, Brezno, Rim. Sobota,  Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Bratislava - RNDr. Elena TIBENSKÁ, PhD.

(Bratislava, Senec, Pezinok, Galanta, Dunajská Streda)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Komárno - Ing. Elena MLČUCHOVÁ

(Komárno, Nové Zámky, Štúrovo)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Košice - RNDr. Andrea TÓTHOVÁ

(Košice, Košice okolie, Gelnica, Moldava n/Bodvou)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Martin - RNDr. Andrea KOLÁROVÁ, PhD.

(Martin, Žilina, Dubnica n/Váhom, Čadca, Turč. Teplice)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Nitra - RNDr. Alexandra POBIŠOVÁ, PhD.

(Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Šaľa)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Prešov - RNDr. Anikó Kužmová

(kontrola kreditov - Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ)

(Prešov, Sabinov, Bardejov, Stropkov, Svidník, Medzilaborce)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Ružomberok - RNDr. Ivana TURZOVÁ

(Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Spiš - RNDr. Martina GÁNOVSKÁ

(Poprad, Spišská Nová ves, Kežmarok, Rožňava, Stará Ľubovňa, Levoča)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Trenčin - RNDr. Darina KOZÁKOVÁ, PhD.

(Trenčín, Považská Bystrica, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Bánovce n/Bebravou)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Záhorie - PaedDr. Barbora BUNOVÁ, PhD.

(Skalica, Senica, Myjava, Malacky, Trnava)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Regionálne centrum Zemplín - Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ

(Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Vranov n/Topľou)

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.