SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

SEKCIA LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY

Laboratórny diagnostik zavádza, realizuje, kontroluje, validuje a garantuje proces poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu cestou analýzy biologického materiálu. foto_skizp1Na Slovensku túto činnosť v zdravotníckom systéme vykonávajú absoloventi lekárskych fakúlt, ktorí nevykonávajú povolanie lekára, farmaceutických fakúlt, ktorí nevykonávajú povolanie lekárnika, absoloventi veterinárnej medicíny, prírodovedeckých fakúlt, technických univerzít, zdravotníckych fakúlt – odboru laboratórnej medicíny. V niektorých krajinách EU sa pre tieto povolania zaviedol spoločný názov – medicínsky biopatológ. Ak povolanie laboratórny diagnostik začína vykonávať absolvent nie zdravotníckej školy, je nevyhnutné zabezpečiť mu prípravu pre výkon práce v zdravotníctve, ktorá pre obidve povolania má mať odlišný stupeň náročnosti a jej obsah by malo schvaľovať ministerstvo zdravotníctva.