SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

 

SEKCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

KLINICKÁ LOGOPÉDIA - podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. je:  neinvazívny špecializovaný odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. Vychádzajúc z výnimočného významu komunikácie pre človeka je jej miesto v humánnom zdravotníckom systéme nepopierateľné. Je to interdisciplinárny odbor, ktorý  úzko spolupracuje so súvzťažnými špecializačnými odbormi: neurológiou, otorinolaryngológiou, foniatriou, pediatriou, plastickou chirurgiou, psychiatriou, geriatriou, fyziatriou a rehabilitáciou, anesteziológiou, stomatológiou, klinickou psychológiou a ďalšími špecializačnými odbormi. 

Čítať celý článok...

Katalóg zdravotných  výkonov podľa 776/2004 Z.z

29.03.2016

Katalóg  zdravotných výkonov pre klinickú logopédiu začína od strany 7403 >>> KATALÓG VÝKONOV
NOVÁ KLASIFIKÁCIA A KÓDOVANIE DIAGNÓZ PRE KL

24.08.2013

Nová medzinárodná klasifikácia chorôb >>>
Dokumenty určené pre klinických logopédov - členov SKIZP

22.03.2012

 Vážené kolegyne a kolegovia, členovia SKIZP, Vážené kolegyne, kolegovia, členovia SKIZP,      klinic
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE

27.01.2011

VESTNÍK  2008.pdf 860.28 Kb DOPLNOK vestnik 58-60 2008-doplnok k mat.tech. vybaveniu.pdf 517.80 Kb vestn
MINIMÁLNE ŠTANDARDY

30.11.2010

VESTNÍK MZ z 15.10.2010 >>>
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

15.02.2010

VESTNÍK MZ  SR 2009, čiastka  42- 48   Výňatok, týkajúci sa ambulantných špecialistov( medzi ktorých patria aj  Neštá
VESTNÍK - KONCEPCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

15.02.2010

VestníkMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky ___________________________________________________________________________ Čiastka 28 - 42