SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Juvenilná dysfónia v teórii a praxi

         Dňa 17.4. 2023 sa v Hoteli Tatra v Bratislave uskutočnila vzdelávacia akcia Juvenilná dysfónia v teórii a praxi, organizovaná SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie LF SZU. Lektorkou kurzu bola slovenským logopédom veľmi dobre známa Alexandra Jurek Schick, ktorá na Slovensku s veľkým ohlasom prednášala už na tému Myofunkčné poruchy.

         Kurz Juvenilná dysfónia v teórii a praxi bol v prvej časti zameraný viac teoreticky a zaoberal sa fyziológiou a patofyziológiou hlasu so zameraním na poruchy hlasu z preťaženia v detskej populácii. Druhá časť kurz bola zameraná na diagnostiku a klinickologopedickú liečbu podľa kauzálneho modelu Ully Beushausen. Alexandra Jurek Schick nám opäť ako v predchádzajúcich kurzoch ukázala, že aj pri poruchách hlasu je nevyhnutný celostný prístup. V svojom prístupe skúma biopsychologické predpoklady porúch hlasu a zameriava sa nie len na dieťa, ale aj na sociálne prostredie a rodinu, v ktorej dieťa vyrastá. V praktickej časti nám ukázala veľa terapeutických techník pri poruchách hlasu, ktoré sa zameriavajú opäť nie len na hlas, ale na všetky oblasti, ktoré s poruchami hlasu súvisia: vnímanie tela, regulácia svalového tonusu, dýchanie, rezonancia, hrubá motorika, jemná motorika, artikulačná motorika, komunikácia, emócie.

Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti:

Dotazník spokojnosti odovzdalo 26 účastníkov kurzu. V dotazníku spokojnosti hodnotilo 81% zúčastnených ako kurz obohacujúci a prinášajúci nové poznatky, 2 respondenti uviedli, že im podal už známe informácie a 3 označili, že bol kurz pre nich informatívny. 12 respondentov považuje tému kurzu za vysoko aktuálnu, ktorá prináša nové poznatky, 11 respondentov za zaujímavú a obohacujúcu a 3 za málo zaujímavú. Dĺžka a trvania kurzu všetkým vyhovovalo. 85% zúčastnených považuje tému za pútavú s vhodným výkladom, zvyšok za málo pútavú. Celkové hodnotenie odborného podujatia hodnotilo 20 účastníkov za výborné, traja za chválitebné, jeden za dobré a traja za dostatočné. Myslím si, že hodnotenie kurzu ovplyvnila viac teoretická forma prezentácia, vzhľadom k tomu, že Alexandra Jurek Shick pokračovala v nasledujúcich dvoch dňoch v prednášaní kurzu Myofunkčná terapia v kocke pre pokročilých, ktorá bola vysoko praktická.

Vypracovala. Mgr. Ivana Švecová