SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

SKIZP v spolupráci s Katedrou KL LF SZU vás pozývajú na dvojdenný workshop, ktorý je pokračovaním kurzu Myofunkčná terapia a je určený pre tých, ktorí sa uvedeného kurzu v roku 2021 alebo 2022 zúčastnili. Na workshope sa budú rozoberať jednotlivé terapeutické techniky klinickologopedickej liečby, zamerané na korekciu nesprávnej funkcie orofaciálnej sústavy. Kurz bude tlmočený do slovenského jazyka.

Názov vzdelávacej akcie: MYOFUNKČNÁ TERAPIA V KOCKE PRE POKROČILÝCH

Lektorka: Alexandra Jurek-Schick (Rakúsko)

Dátum a termín konania: 18.-19. apríla 2023, hotel Tatra Bratislava

O lektorke:

alexandra-jurekAlexandra Jurek-Schick prednáša klinickým logopédom na Slovensku už tretí kurz v priebehu troch rokov. Absolvovala v roku 1989 štúdium logopédie na Univerzitnej klinike   vo Viedni. Tam aj začala pracovať ako logopédka. Bola zodpovedná za etablovanie klinicko-logopedickej diagnostiky a terapie orofaryngeálnej dysfágie. Od roku 1995 zároveň začala pracovať vo svojej ambulancii , kde sa venovala predovšetkým: myofunkčnej terapii (MFT), poruchám hlasu a narušenému vývinu reči. Myofunkčnú terapiu/Orofaciálnu dysfunkciu prednášala na rôznych odborných platformách v Rakúsku a Taliansku (Bozen, južné Tirolsko) .

Od roku 2004-2007 organizovala pre rakúskych logopédov kongresy vo Viedni a od roku 2013 bola tajomníčkou v rakúskej spoločnosti pre logopédiu,foniatriu a pediatrickú audiometriu( OGLPP). V roku 2016 spolu s kolegyňami Martinou Gruberovou und Frani Bamerovou založili interdisciplinárnu MFT-platformu pre logopédov, čeľustných ortodontov, zubných lekárov, detských zubných lekárov, ORL a pediatrov. Popri svojej každodennej logopedickej praxi prednáša tému myofunkčné poruchy vo Viedni, Švajčiarsku a Nemecku.

Vedecká činnosť: spoluautorka knihy:   „Oropharyngeale Dysphagien“, Thieme Verlag.

Anotácia kurzu:

Workshop je pokračovaním kurzu Myofunkčná terapia a je určený pre tých, ktorí sa uvedeného kurzu v roku 2021 alebo 2022 zúčastnili. Na workshope sa budú rozoberať jednotlivé terapeutické techniky klinickologopedickej liečby, zamerané na korekciu nesprávnej funkcie orgánu patriaceho do orofaciálnej sústavy. Tieto terapeutické techniky si budú účastníci workshopu navzájom na sebe precvičovať. Okrem toho sa budú rozoberať nesprávne postupy pri klinickologopedickej liečbe a čoho sa vyvarovať, aby k takýmto chybám nedochádzalo. Zároveň sa budú diskutovať jednotlivé kazuistiky a skúsenosti účastníkov kurzu s klinickologopedickou liečbou myofunkčných porúch.

Workshop je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

 Termín: 18.- 19. apríl 2023

 Miesto konania: hotel TATRA Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2023

 pod číslom:2023/04/1

 Počet pridelených kreditov: 10

 Max. počet účastníkov:  40

 Odborný garant kurzu: Alexandra Jurek-Schick

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 200 Eur, nečlen SKIZP - 250 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 15.3.2023. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 181942023
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 15.3.2023 -  50% z ceny kurzu, po 15.3.2023 - 100% z ceny kurzu