SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
  • OSMIČKOVÝ RAD A JEHO BENEFITY PRI BUDOVANÍ SEBAVEDOMÉHO HLASOVÉHO PREJAVU
    • Program Barlíková
    • Pozvánka Barlíková
  • SENZOMOTORICKÁ A OROFACIÁLNA STIMULÁCIA
    • Program Fabianová
    • Pozvánka Fabianová

- zrealizované,  účastníčky už nechceli vyhodnocovať kurz