SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 3

STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)

Dodatočne prihlásená: Mgr.Gretka Oríšková

Krišková Lenka, Mgr. - náhradníčka
Roháriková, Marta, Mgr.
Medvecká Eva PhDr.
Mederlyová Hedviga Mgr.
Zázrivcová Katarína
Karadi Barbora Mgr.
Tömösközyová Viola Mgr.
Humená Ivana, PhDr. PhD.
Ulická Soňa Mgr.
Mgr. Trančíkova Danica, PhD
Šmátralová Eva
PaedDr.Janegová Alena
Horáková Stanislava PaedDr.
Mgr. Andrea Ugorová
Galovská Edita Mgr.
Javorníková Straková Silvia,PhDr.
Hospodarova Dana
Záložníkova Mária Mgr
Hamalová Alena Mgr
Szanyó Gabriella, PaedDr.
Chomová Adriana, PaedDr.
Mózesová Katarína , Mgr.
Dudová Renáta Mgr.
Turzáková Mária PhDr.
Dobossy Andrea Mgr.
Mgr.Rybánská Terézia
Došeková, Mária, Mgr.
Halašová, Veronika, Mgr.
Kamenská Marta Mgr.
Huttová, Jana, Mgr.
Bartošová Daniela, PhDr.
Výsledky 1 - 31 z 31