SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 4

VIDEOFLUOROSCOPIC SWALLOW STUDY TRAINING

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)

 

Blusková, Zuzana, MUDr., PhD.
Moškurjáková Zuzana
Kožíšková Renáta PaedDr.
Čurdová Darina, Mgr., Ph.D.
Klasová, Silvia, MUDr.
Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová
Zupko, Teréz, Mgr.
Fábianová,Adelaida,PaedDr.
Hrušková Markéta Mgr.
Orendáčová Barbora MUDr. Mgr.
PaedDr.Bunová Barbora, PhD.
Baslík Václav PaedDr.
Šatanková Jana, MUDr.
Mgr. Kleinerová
Mgr. Renčková Simona
Zeinerová, Lucie, MUDr.
Florianová, Radka, Mgr.
Došeková Mária, Mgr.
Halašová Veronika, Mgr.
Piovarova Marianna, Mgr.
Bittera Daniela, PhDr.
Brunclíková Danica, Mgr.
Mgr. Červenková Barbora
Mgr. Helena Mikudová
Janoušková Věra Mgr
Sobolová Andrea, Mgr.
Vančová Luci, Mgr.
Mináriková Silvia Mgr
Melicháreková Katarína Mgr
Výsledky 1 - 29 z 29