SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 2

VIDEOANALÝZA - DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL NA HODNOTENIE VÝVINU PREDVERBÁLNEHO A RANÉHO VERBÁLNEHO SPRÁVANIA U DETÍ

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)