SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 6

HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)

 

Adzimová Silvia, Mgr. et Mgr.
Baksová Lenka Mgr
Schieberová, Monika, Mgr
Kocúriková Andrea Mgr.
Holbová Tatiana Mgr.
Dubravická Lucia Mgr.
Mgr. Karina Mravová
Kolenová Blanka mgr
Uhričíková Dominika Mgr.
Putšková Ivana, Mgr.
Zmetáková Zita, PaedDr.
Rothová Marcela PaedDr.
Zuzana Moškurjáková
Mlagová Eleonóra, Mgr.
Štefančíková, Monika, Mgr.
Lacová Pavla PhDr.
Karadi Barbora Mgr.
Kamenská Marta Mgr.
Štefániková Mária
Petranská Jana, Mgr.
Eliášová, Katarína, Mgr.
Kormanová Anastázia Paed.Dr
Majzlíková Lýdia, Mgr.
Majdanová Anna, Mgr. PhD.
Šmindáková Ľudmila, Mgr.
Erbertová Zuzana Mgr.
Došeková Mária, Mgr.
Kerekešová Viera, PaedDr.
Halašová Veronika, Mgr.
Bittera Daniela, PhDr.
Godišová Frederika Mgr.
Paulendová Ľudmila
Siklienková, Radana, Mgr.
Adamická, Lívia, Mgr.
Dudová Renáta, Mgr.
Humená Ivana, PhDr., PhD.
Vančová Luci, Mgr.
Mináriková Silvia Mgr
Turzáková Mária PhDr.
Trančíková Danica, PhD
Papšová Ivana, Mgr.
Mašlejová, Mgr.
Nečasová Sylvia, PaedDr.
Karasová Mariana Mgr.
Mgr. Melicherčíková Monika
Jurkovičová, Barbora, Mgr.
Červenáková Renáta, Mgr.
Vicenová, Zuzana, PhDr.
Výsledky 1 - 48 z 48