SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 5

DYZARTRIE

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)

 

Mihaldová´Ivana, Mgr.
Szolnokyova Eva
Roharikova, Marta, Mgr.
Kováčová, Mária,Mgr.
Chomová Adriana PaedDr.
Mgr. Chabroňová Stanislava
Mgr. Volčková Jana
Kormanová anastázia Paedr.
Kriskova Lenka, Mgr.
Zmetáková Zita, PaedDr.
Kerekešová Viera, PaedDr.
Ugorová Andrea, Mgr.
JAVORNÍKOVÁ STRAKOVÁ Silvia,PhDr.
Galovská Edita Mgr.
PaedDr.Katarína Púllová
Kmeťová Alena Mgr.
Bertóková Beáta Mgr.
PaedDr. Iveta Machová
Lacová Pavla PhDr.
Karadi Barbora Mgr.
Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová
Petranská Jana, Mgr.
Filinová Katarína, Mgr.
Fašungová, Katarína, Mgr
Tömösközyová Viola Mgr.
Došeková Mária, Mgr.
Petrickova Janka Mgr.
Mgr.Anna Dudášová
Dudová Renáta, Mgr.
Turzáková Mária PhDr.
Humená, Ivana, PhDr., PhD.
Vančová Luci, Mgr.
Mináriková Silvia Mgr
Mózesová Katarína Mgr.
Mašlejová, Mgr.
Melicháreková Katarína Mgr
Brunclíková Danica, Mgr.
Gavalerová, Mária, Mgr.
Výsledky 1 - 38 z 38