SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 1

VÝVINOVÁ VERBÁLNA DYSPRAXIA

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)