SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 6

Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)