SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV WEBINÁRA

VZDELÁVACIA AKCIA č. 4

NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA, NEUROGÉNNE PORUCHY KOMUNIKÁCIE U DOSPELÝCH

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)