SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 

 

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV KURZU

VZDELÁVACIA AKCIA č. 5a

LIDCOMBE PROGRAM (RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU)

(Zoznam je aktualizovaný automaticky po úspešnej registrácii)