SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.SEKVENCIA UČENIA SOCIÁLNYCH A KOMNUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ PRI VYTVÁRANÍ VZDELÁVACIEHO PLÁNU U DETÍ S PAS

Lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová

 - zrealizované,  účastníčka už nechcela vyhodnocovať kurz