SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.  • JUVENILNÁ DYSFÓNIA V TEÓRII A PRAXI

Lektorka : Alexandra Schick (Rakúsko)

Dátum a termín konania: 11.9. 2023 , hotel Tatra Bratislava

Pre veľký počet záujemcov Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU znovu organizuje jednodenný kurz o dysfónii u detí z pohľadu klinickej logopédky. Tento kurz pojednáva  o juvenilnej dysfónii ,ako ju môže klinický logopéd diagnostikovať a liečiť. Kurz bude tlmočený do slovenského jazyka.

Prednáša: Alexandra   Schick

O lektorke:

ALEXANDRA SCHICK

Alexandra Schick absolvovala v roku 1989 štúdium logopédie na Univerzitnej klinike   vo Viedni. Tam aj začala pracovať ako logopédka. Bola zodpovedná za etablovanie klinicko-logopedickej diagnostiky a terapie orofaryngeálnej dysfágie. Od roku 1995 zároveň začala pracovať vo svojej ambulancii , kde sa venovala predovšetkým: myofunkčnej terapii (MFT), poruchám hlasu a narušenému vývinu reči.

Myofunkčnú terapiu/Orofaciálnu dysfunkciu prednášala na rôznych odborných platformách v Rakúsku a Taliansku (Bozen, južné Tirolsko). Od roku 2004-2007 organizovala pre rakúskych logopédov kongresy vo Viedni a od roku 2013 bola tajomníčkou v rakúskej spoločnosti pre logopédiu,foniatriu a pediatrickú audiometriu( OGLPP). V roku 2016 spolu s kolegyňami Martinou Gruberovou und Frani Bamerovou založili interdisciplinárnu MFT-platformu pre logopédov, čeľustných ortodontov, zubných lekárov, detských zubných lekárov, ORL a pediatrov. Popri svojej každodennej logopedickej praxi prednáša tému myofunkčné poruchy vo Viedni, Švajčiarsku a Nemecku.Vedecká činnosť: spoluautorka knihy:   „Oropharyngeale Dysphagien“, Thieme Verlag.

Anotácia kurzu:

V teoretickej časti kurzu si oprášime vedomosti o fyziológii a patofyziológii hlasu so zameraním sa na poruchy hlasu z preťaženia v detskej populácii.Ďalej budeme skúmať rodičovské rozhovory podľa kauzálneho modelu Ully Beushausen, diagnostiku a klinickologopedickú liečbu ako aj praktické cvičenia.

Kurz je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 11. september 2023

 Miesto konania: hotel TATRA Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2023

 pod číslom: SVZ 2023/28/1

 Počet pridelených kreditov: 7

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Alexandra Schick

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 120 Eur, nečlen SKIZP- 170 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1. 9. 2023. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 11092023
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 1.9. 2023-  50%z ceny kurzu, po 1.9. 2023   - 100% z ceny kurzu

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU >>>

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH >>>