SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.SKIZP v spolupráci s Katedrou KL LF SZU vás pozývajú na jednodenný kurz o dysfónii u detí. Uvedený kurz je vlastne pokračovaním vzdelávacej akcie č. 2 avšak z pohľadu lektorky, klinickej logopédky a tento kurz pojednáva len o juvenilnej dysfónii ako ju môže klinický logopéd diagnostikovať a liečiť. Kurz bude tlmočený do slovenského jazyka.

Lektorka: Alexandra Jurek-Schick (Rakúsko)

Dátum a termín konania: 17. apríl 2023, hotel Tatra Bratislava

Názov vzdelávacej akcie: JUVENILNÁ DYSFÓNIA V TEÓRII A PRAXI

O lektorke:  ALEXANDRA JUREK-SCHICK

alexandra-jurekAlexandra Jurek-Schick prednáša klinickým logopédom na Slovensku už tretí kurz v priebehu troch rokov. Absolvovala v roku 1989 štúdium logopédie na Univerzitnej klinike   vo Viedni. Tam aj začala pracovať ako logopédka. Bola zodpovedná za etablovanie klinicko-logopedickej diagnostiky a terapie orofaryngeálnej dysfágie. Od roku 1995 zároveň začala pracovať vo svojej ambulancii , kde sa venovala predovšetkým: myofunkčnej terapii (MFT), poruchám hlasu a narušenému vývinu reči. Myofunkčnú terapiu/Orofaciálnu dysfunkciu prednášala na rôznych odborných platformách v Rakúsku a Taliansku (Bozen, južné Tirolsko) .

Od roku 2004-2007 organizovala pre rakúskych logopédov kongresy vo Viedni a od roku 2013 bola tajomníčkou v rakúskej spoločnosti pre logopédiu,foniatriu a pediatrickú audiometriu( OGLPP). V roku 2016 spolu s kolegyňami Martinou Gruberovou und Frani Bamerovou založili interdisciplinárnu MFT-platformu pre logopédov, čeľustných ortodontov, zubných lekárov, detských zubných lekárov, ORL a pediatrov. Popri svojej každodennej logopedickej praxi prednáša tému myofunkčné poruchy vo Viedni, Švajčiarsku a Nemecku.

Vedecká činnosť: spoluautorka knihy: „Oropharyngeale Dysphagien“, Thieme Verlag.

Anotácia kurzu: V teoretickej časti kurzu si zopakujeme informácie zo vzdelávacej akcie č.2, o fyziológii a patofyziológii hlasu so zameraním sa na poruchy hlasu z preťaženia v detskej populácii. Ďalej budeme skúmať rodičovské rozhovory podľa kauzálneho modelu Ully Beushausen, diagnostiku a klinickologopedickú liečbu ako aj praktické cvičenia.

Kurz je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov.

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 17. apríl 2023

 Miesto konania: hotel TATRA Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2023

 pod číslom:2023/03/1

 Počet pridelených kreditov: 7

 Max. počet účastníkov:  40

 Odborný garant kurzu: Alexandra Jurek-Schick

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 100 Eur, nečlen SKIZP - 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 15.3.2023. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 1742023
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 15.3.2023 -  50% z ceny kurzu, po 15.3.2023 - 100% z ceny kurzu