SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Myofunkčná terapia v kocke pre pokročilých

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

 

Dotazník spokojnosti odovzdalo 25 účastníkov kurzu, jeden účastmík ohodnotil kurz známkou 2, ostatní hodnotili kurz ako výborný t.j. známkou 1. Zo všetkých účastníkov hodnotilo 23 ľudí kurz ako obohacujúci a  tému ako vysoko aktuálnu, prinášajúcu nové poznatky a názory. Jeden z účastníkov hodnotil tému ako zaujímavú a obohacujúcu a dvaja účastníci označili, že kurz podal už známu informáciu. Formu prezentácie tém označili všetci ako pútavú, spojenú s vhodným výberom výkladu a použitím audiovizuálnej techniky. Dĺžka trvania kurzu vyhovovala všetkým zúčastneným, dvaja účastníci by uvítali aspoň občas kurz na strednom alebo východnom Slovensku.

Niekoľkí účastníci uviedli, že by v budúcnosti prijali poznámky v slovenskom jazyku a jedna požiadavka bola na vzdelávaciu akciu na tému hlasovej liečby Lee Silvermana (LSVT). Respondenti ocenili tému kurzu aj prístup a odbornosť prednášajúcej.

 

Ďakujeme Alexandre Schick za zdieľanie svojich poznatkov a skúseností, ktoré môžeme aplikovať v našej klinickej praxi, tlmočníčke, za odborný preklad, SKIZP aj celému organizačnému tímu za zrealizovanie vzdelávacej akcie.

 

Vypracovala: Mgr. Mária Pacigová