SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.
     Milé kolegyne a kolegovia, srdečne vás všetkých pozdravujeme a prajeme všetko dobré v roku 2023. Aj v roku 2023 sme pre vás pripravili vzdelávacie akcie, ktoré  nadväzujú na ŠDTP a učia nás ísť hlbšie do problematiky fyziológie a patofyziológie nášho tela. Zatiaľ uverejníme len vzdelávacie akcie, realizované v prvom polroku 2023. DO konca júna 2023 uverejníme vzdelávacie akcie, platné pre druhý polrok 2023. Veríme, že dané vzdelávacie akcie prispejú ku kvalitnejšej klinickologopedickej diagnostike a liečbe.

Prezídium SKIZP