SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Vážené kolegyne a kolegovia,

Dožili sme sa ďalšieho roku 2019, v ktorom si navzájom želáme všetko dobré nám a naším rodinám.

     Je už tradíciou, že SKIZP organizuje vzdelávacie akcie v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU, ktorej úlohou je kontinuálne vzdelávanie a špecializačná príprava logopédov rezortu zdravotníctva v odbore klinická logopédia.   Aj v tomto roku   sme pre vás spoločne pripravili v rámci kontinuálneho ale aj sústavného vzdelávania viaceré vzdelávacie aktivity – kurzy alebo workshopy, ktoré sú zamerané práve na tie oblasti, ktoré v našej praxi klinických logopédov chýbajú a v ktorých sa potrebujeme dovzdelávať, aby sme mohli poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odbore klinická logopédia.

     Tento rok sme pre vás pripravili šesť vzdelávacích akcií, tri v prvom polroku, tri v druhom. Prvé tri vzdelávacie akcie uverejňujeme teraz, ďalšie tri vzdelávacie akcie , určené pre druhý polrok , uverejníme v priebehu apríla

     Veríme, že témy kurzov a workshopov vás zaujmú , vychádzajú z potrieb našej praxe a absentujú v naších ambulanciách klinickej logopédie.