SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Priezvisko, Meno, TitulMestoDruh licencie
Baluška, Zoltán, RNDr., Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, prevádzka: Pevnostný rad 18, 945 05 Komárno Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Blažíček Pavel, doc. Ing.

Alpha medical, s.r.o.,

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:

I. vyš. met. v kl. biochémii

II.laboratórna medicína

Csandalová, Mária, Ing., Duslo Šaľa, a.s., OKB - CZS, 927 03 Šaľa Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Demianová, Judita, Ing.,

Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin

prevádzka: Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Hudáková, Daniela, Ing., HEMO MEDIKA s.r.o., Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Kepičová, Viera, Mgr.,

Nemocnica Snina s.r.o, Sládkovičova 300/3,

Snina

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Macková, Vlasta, Ing. ,

OKB, NsP n.o. Nitra,

prevádzka SNP 19, 934 01 Levice

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Pošefková, Iveta, Ing., ADLA s.r.o., Kováčska 15 Prešov Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Staňová, Daniela, Ing.,

NsP, Janského 1,

052 71 Spišská Nová Ves

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Straková, Bibiana, Mgr., Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, prevádzka: Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Šprláková, Jana, Ing.,

RIA - LABORATORIUM s.r.o, Americká trieda č. 17,

040 13 Košice

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Štefanec, František, RNDr.,

Poliklinika Senica, n.o., Sotinská 1588,

905 01 Senica

Licencia na výkon povolania
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Uhrínová, Ľubica, MVDr.,

Mediko-Dent s.r.o.,

Slovenská 14,

080 01 Prešov

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia: Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii